Best Dental

Gheorghe Iaciu şi Swiss Capital au pus mâna pe SIF MUNTENIA cu concursul soţiei fostului primar Liviu Negoiţă

Constantin Georgescu, 27 august 2012, Ora 00:07

  • print
  • |
gheorghe-iaciu-si-swiss-capital-au-pus-mana-pe-sif-muntenia-cu-concursul-sotiei-fostului-primar-liviu-negoita-27373-1.jpg

SIF MUNTENIA

Capital social, valoare de piaţă
Capital social: 80.703.651,5 RON ( 807.036.515 acţiuni cu valoare nominală 0,1000 RON/acţiune). Numărul de voturi este egal cu numărul de acţiuni.
Valoare de piaţă acţiune: 0.7RON (13.08.2012) . Valoare totală a acţiunilor SIF 4 la acest preţ: 565 milioane RON.
Maxim valoare de piaţă în ultimul an: 0.8120 RON (25.04.2012). Valoare totală a acţiunilor SIF 4: 655 milioane RON.
Minim valoare de piaţă în ultimul an: 0.467 RON (nov. 2011). Valoare totală a acţiunilor SIF 4: 377 milioane RON.

Administrare:
Administrare: SAI MUNTENIA INVEST, conform unui contract de administrare încheiat intre SIF MUNTENIA şi SAI MUNTENIA INVEST şi conform unui plan de administrare aprobat de AGA.
Între AGA, activitatea administratorului SAI MUNTENIA INVEST este supravegheată de Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor, membrii acestui consiliu fiind aleşi de AGA pentru un mandat de 4 ani.

Dividende brute acordate în ultimii 5 ani:
2007: 0.07 RON/acţiune (distribuite în perioada august 2008 - decembrie 2011)
2008: 0.04 RON/acţiune (distribuite în perioada august 2009 - iulie 2012)
2009: 0.04 RON/acţiune (distribuite începând cu august 2010)
2010: 0.081 RON/acţiune (distribuite începând cu august 2011)
2011: 0.081 RON/acţiune (distribuite începând cu august 2012)
Supliment acordat împreună cu dividendele pe anul 2011: 0.122 RON/acţiune. Acest supliment a rezultat din redistribuirea dividendelor neridicate de acţionari în termenul de prescriere (aferente anilor 1999 - 2006). Referitor la dividendele neridicate în cadrul termenului de prescriere, se impune următoarea precizare:

Ce puţin în ultimii 3 ani, dividendele sunt/au putut fi ridicate astfel:
La ghişeele BCR, cu un act de identitate, doar personal de către acţionarii persoane fizice rezidenţi în România;
În baza unei cereri transmise de acţionar/curator/moştenitor/tutore/intermediar (custode) etc. către SIF Muntenia, fie la casieriile SIF Muntenia, fie prin virament bancar, fie prin mandat poştal.
Proceduri mai vechi de distribuire a dividendelor nu mai sunt disponibile pe situl SIF Muntenia.
Remarcăm astfel că acţionarul nu intră în posesia dividendelor pe care le are de primit fără să facă un demers minim, în afară de cazul în care societatea de brokeraj care are în custodie acţiunile acestuia face acest demers.

Succesiune de evenimente:
06.01.2012: Prin Legea nr. 11/06.01.2012, se majorează limita de deţinere a unui singur acţionar sau a unui grup de acţionari care acţionează în mod concertat de la 1% la 5%.
17.02.2012: Convocare AGOA pentru data de 11/12 aprilie 2012. Ordinea de zi este conform programului obişnuit al AGA anuală de aprobare a situaţiilor financiare/dividendelor propuse.
19.03.2012: Data de referinţă pentru stabilirea drepturilor de vot în AGA din 11/12 aprilie. Nu sunt voturi suspendate.
29.03.2012: Intra în vigoare Actul Constitutiv nou, modificat pentru respectarea prevederilor acestei legi şi avizat de CNVM.

Extras din statutul nou SIF Muntenia:
"Nici o persoană fizică sau juridică, nu poate dobândi, singură sau împreună cu persoane cu care acţionează în mod concertat, aşa cum acestea sunt definite în art. 2 alin. 1 pct. 23 din Legea nr. 297/2004, acţiuni emise de SIF MUNTENIA SA, dacă, drept rezultat al unei astfel de dobândiri, respectiva persoană fizică sau juridică va deţine, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 5% din totalitatea acţiunilor emise de SIF MUNTENIA SA.

Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de acţionarii care depăşesc limita prevăzută la aliniatul anterior al prezentului articol. În termen de trei luni de la data depăşirii limitei de 5% din capitalul social al SIF MUNTENIA SA, acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere.

Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale şi a regulamentelor CNVM. 12.04.2012: Are loc AGOA. Un grup de acţionari format în jurul lui Gheorghe Iaciu, Swiss Capital şi ING se opune aprobării situaţiilor financiare, a dividendelor, planului de administrare şi a bugetului de venituri şi cheltuieli. Datorită unor controverse legate de numărarea voturilor, rezultatul AGA e anunţat abia o săptămână mai târziu.

17.04.2012: Articol Ziarul Financiar, Adrian Cojocar: "Patronul de la Doraly a devenit cel mai mare acţionar de la SIF 4 Muntenia şi cere socoteală conducerii": "Gheorghe Iaciu, care are alături un grup de investitori conduşi de ING sau Swiss Capital, a cerut joia trecută la AGA triplarea dividendului pe 2011 şi o altă politică de investiţii. [...] Potrivit unor surse din piaţă, Iaciu deţine 2-3% din acţiunile SIF Muntenia însă omul de afaceri nu a precizat cât deţine exact din capitalul SIF Muntenia, precizând doar că deţine participaţii de peste 1% la patru din cele cinci SIF-uri"

18.04.2012: SIF Muntenia nu a comunicat încă rezultatul AGA. Omul de afaceri Gheorghe Iaciu (Doraly) a contestat rezultatele raportate de SIF Muntenia. Un grup de acţionari, constituit în jurul lui Gheorghe Iaciu şi al casei de brokeraj Swiss Capital, a solicitat distribuirea unui dividend mai mare, din rezerve. Grupul a reuşit să-şi impună secretariatul de şedinţă, format din Daniel Pandele (reprezentantul lui Gheorghe Iaciu), Bogdan Juravle, directorul general al Swiss Capital, şi Marcel Gheorghe. La această AGA şi numărătoarea voturilor a fost controversată. După ce pragul limită de deţinere la societăţile de investiţii financiare a fost urcat de la 1 la 5%, au început să apară zvonuri că brokerii au început negocierile pentru preluarea unuia dintre cele cinci SIF-uri. (Bursa, Adina Ardelean, 18.04.2012)
19.04.2012: SIF Muntenia comunică rezultatul AGA. Situaţiile financiare, valoarea dividendului, planul de administrare şi bugetul de venituri şi cheltuieli sunt aprobate aşa cum au fost formulate.

08.05.2012: Convocare AGOA pentru 6/7 iulie 2012. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla aprobarea distribuirii către acţionari a rezervei constituite din dividendele neridicate în termenul de prescriere, în sumă de 0.122 RON/acţiune, cu data de înregistrare 23.07.2012 (acţionarii înregistraţi la această dată vor beneficia de distribuirea acestei rezerve)

11.05.2012 - 26.06.2012: numeroase tranzacţii cu volume mari de acţiuni SIF 4 în piaţa deal (tranzacţii care implică acord direct între vânzător şi cumpărător). Totalul acţiunilor tranzacţionate în această perioadă pe această piaţă reprezintă aproximativ 6% din totalul acţiunilor SIF Muntenia.

08.05.2012 - 18.07.2012: volume mari de tranzacţii şi pe piaţa REGS (obişnuită), dar numai în anumite zile, ceea ce în opinia noastră indică tranzacţii cu valori mari ale unui grup mic de persoane, mai ales în contextul unui număr mare de tranzacţii deal în aceeaşi perioadă. Prin contrast, în zilele de dinaintea datei de referinţă pentru distribuirea dividendelor pe anul 2011 (30.04.2012), volumul ridicat al acţiunilor tranzacţionate a fost destul de constant. Dealtfel, pentru a sublinia acelaşi contrast, înainte de data de referinţă pentru dividendele pe 2011 acţiunile SIF 4 au ajuns la preţul maxim înregistrat în ultimul an (0.8120 lei/acţiune), pe 25 aprilie), iar în perioada de dinainte de data de referinţă pentru distribuirea sumei suplimentare de 0.122 RON/acţiune preţul acţiunilor nu a crescut, ci a scăzut uşor. Suntem de părere că în această perioadă, prin manevre iscusite ale unor brokeri, un grup relativ restrâns de persoane a cumpărat o cantitate enormă de acţiuni SIF 4 fără ca măcar să influenţeze preţul pieţei.

23.05.2012: Gh. Iaciu şi ING Internaţional Romanian Equity Fund solicită SIF Muntenia adăugarea a două puncte noi pe ordinea de zi a AGA stabilite pentru 6/7 iunie, referitoare la revocarea membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor şi alegerea unor membri noi. Conform celor declarate în cerere şi documentelor anexate, acţionarii menţionaţi deţineau împreună peste 5% din acţiunile SIF Muntenia.
24.05.2012: Articol Ziarul Financiar, Andrei Chirileasa: "Omul de afaceri Gheorghe Iaciu, proprietarul centrului comercial Doraly din localitatea Afumaţi, a cerut revocarea membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor de la SIF Muntenia (SIF 4), conform unui raport transmis bursei.

Iaciu deţine 4% din acţiunile SIF Muntenia şi este susţinut şi de fondurile de investiţii ale ING, care deţin un pachet de circa 1%.
Cei doi acţionari au propus o listă de candidaţi pentru Consiliul Reprezentanţilor pe care se regăsesc mai mulţi brokeri şi investitori cunoscuţi de pe bursă.

Această mişcare vine după ce în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SIF Muntenia din aprilie Iaciu împreună cu alţi acţionari ai SIF 4 care deţin împreună circa 10% din capital au respins situaţiile financiare, bugetul şi propunerea de dividend ale administratorului SIF 4, firma Muntenia INVEST. Deşi în AGA s-a anunţat că propunerile au fost respinse, după o săptămână, conducerea SIF 4 a anunţat pe bursă că ordinea de zi a fost aprobată, spre nemulţumirea acţionarilor participanţi la AGA, care au contestat hotărârile în instanţă."
28.05.2012: Ordinea de zi este modificată conform cererii.

18.06.2012: Raportarea atingerii pragului legal de deţinere de 5% de către omul de afaceri Gh. Iaciu, împreună cu SC DORALY MALL SRL la care acesta este acţionar semnificativ (raport transmis de CNVM către BVB)

26.06.2012: SIF Muntenia adresează CNVM o cerere de investigare a tranzacţiilor din piaţa DEAL.

03.07.2012: Acţionarul SIF 4 Muntenia, Viorel Pascal, a solicitat, în instanţă, suspendarea efectelor Convocatorului pentru Adunarea Generală a Acţionarilor din 6/7 iulie 2012. La sfârşitul lunii mai, Gheorghe Iaciu şi ING Internaţional Romanian Equity Fund, au solicitat revocarea membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor SIF 4 (CRA) şi au avansat nominalizări pentru acest Consiliu, după ce, în AGA precedentă, Iaciu a cerut socoteală conducerii SIF şi a solicitat dividende mai mari. Cererea este respinsă. Cererile de intervenţie au fost depuse, potrivit unor surse, de domnii Adrian Andrici şi Ştefan Gioga. (Bursa on-line, Adina Ardeleanu, 03.07.2012, 04.07.2012)
05.07.2012: Potrivit obligaţiei sale de a face demersuri pentru identificarea acţionarilor prezumaţi că acţionează concertat, SIF Muntenia, prin administrator SAI MUNTENIA SA, raportează către CNVM:

a) componenţa grupurilor de acţionari astfel identificate;
b) Se constată că unul dintre grupurile identificate deţinea împreună, la data de 15.06.2012, un procent de 16,89% (!) din acţiunile SIF 4. Grupul de acţionari prezumaţi că acţionează în mod concertat este format din 37 de persoane fizice şi juridice, printre care: Gh. Iaciu, Doraly Mall, Adrian Andrici (fost şi actual membru în CRA, singurul rămas dintre membrii vechi), ING Internaţional Equity Fund, Swiss Capital SĂ, Blăjuţ Ionel-Olimpiu (la acea vreme candidat propus pentru CRA, actualmente preşedinte al acestui organism), Royal Bank of Scotland PLC. Pentru acest grup, SIF Muntenia comunica suspendarea numărului de voturi de la 16,89% până la limita legală de 5% (pro rata, proporţional pentru fiecare din entităţile din grup). Număr de voturi suspendate: 95.955.897.

06.07.2012: Are loc AGA, nu se întruneşte cvorumul (prezenţa 9.693%)

06.07.2012, ora 08:20: CNVM transmite prin fax către SIF Muntenia o adresă prin care solicita punerea la dispoziţie în termen de o oră a unei note explicative detaliate a documentelor care au stat la baza identificării grupului de persoane prezumat a acţiona concertat.
06.07.2012: SIF Muntenia prin administrator SAI MUNTENIA SA răspunde acestei adrese că nu poate furniza documentele solicitate în termenul precizat şi că le va transmite în cursul zilei de 09.07.2012.

06.07.2012: CNVM efectuează un un control tematic la SIF Muntenia , la cererea echipei de control se întocmeşte nota explicativă (dl. Pavel Petre Szel, PDG SAI Muntenia), se ridică documentele. Procesul -verbal de ridicare documente este semnat la ora 17:55.
06.07.2012, ora 00:56: CNVM transmite către SIF Muntenia, prin fax, o ordonanţă prin care decide că suspendarea până la 5% a drepturilor de vot ale grupului prezumat de SIF Muntenia că acţionează concertat să nu aibă efect, iar persoanele din grup să beneficieze de dreptul de vot conferit de numărul de acţiuni deţinute (16,89%). În ordonanţă se precizează că această decizie trebuie pusă în aplicare înainte de AGA din ziua următoare (07.07.2010), iar contestarea ordonanţei nu va suspenda efectele acesteia. Termenul de contestare a fost de 30 de zile. Ordonanţa a fost emisă de d-na Eugenia Carmen Negoiţă, soţia fostului primar al sectorului 3 Liviu Negoiţă, în lipsă (întâmplătoare?) a preşedintelui Anghelache.

07.07.2012: AGA are loc potrivit ordonanţei CNVM, grupul celor 37 beneficiind de 16,89% din voturi, conform deţinerilor. AGA a durat aproximativ 34 de ore. Hotărârile AGA:
1. Distribuirea rezervelor rezultate din dividende neridicate şi prescrise, în sumă de 0,122 RON/acţiune, cu data de referinţă 23.07.2012;
2. Modificarea politicilor contabile, astfel ca ajustările de valoare a activelor să se facă pe seama conturilor de rezerve şi nu pe seama contului de profit şi pierdere;
3. Aprobarea Programului rectificat de administrare a SIF Muntenia, precum şi a bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat;
4. Revocarea din funcţie a tuturor membrilor CRA (Mihai Stelian Petrescu, Cătălin Iona Doica, Sorin Marian Coclitu, Adrian Andrici, Marian Hoinaru, George Marian Dinu, Gheorghe Glaman, Antonel Cristi Bunu, Corneliu Dan Pascariu, Radu Teodor Bugeac). Mandatul acestora începuse la 25.04.2009, urmând să expire în 2013.
5. Alegerea membrilor unui nou Consiliu al Reprezentanţilor Acţionarilor pentru următorii 4 ani: Răzvan Lefter, Olimpiu Blăjuţ Ionel-Olimpiu (la acea vreme candidat propus pentru CRA, actualmente preşedinte al acestui organism), Royal Bank of Scotland PLC. Pentru acest grup, SIF Muntenia, Florin Cazan, Adrian Andrici, Daniel Pandele, Gabriel Vasile, Cristian Alexandru Ştefănescu, Ştefan Dragoş Gioga, Marcel Gheorghe, Dan Sârboiu, Cătălin Mancas.

16.07.2012: Este comunicată noua conducere a Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor. Preşedinte: Olimpiu Blăjuţ Ionel-Olimpiu (la acea vreme candidat propus pentru CRA, actualmente preşedinte al acestui organism), Royal Bank of Scotland PLC. Pentru acest grup, SIF Muntenia, director general adjunct la Swiss Capital SA. Vicepreşedinte: Daniel Pandele, asociat şi administrator la Doraly Mall SA.
20.07.2012: Articol Ziarul Financiar, Andrei Chirileasa: "Iaciu va lua dividende de 1,5 milioane de euro de la SIF Muntenia": "El a ajuns să deţină 5% din acţiunile SIF Muntenia, la mijlocul lunii iunie, după investiţii de circa 6 mil. euro. Iaciu a reuşit la începutul lunii iulie să răstoarne vechiul Consiliu al Reprezentanţilor Acţionarilor de la SIF Muntenia [...] El colaborează cu Swiss Capital, cea mai mare firmă de brokeraj locală, care va încasa de asemenea dividende de peste 3 milioane de lei, deţinând peste 2% din SIF Muntenia".
03.08.2012: Se formulează Contestaţie împotriva Ordonanţei CNVM nr. 219/06.07.2012, prin care se solicita revocarea de către CNVM a măsurilor dispuse (ridicarea suspendării drepturilor de vot ale grupului celor 37 până la limita de 5%) şi luarea măsurilor necesare privind hotărârile AGOA din 07.07.2012. Principalele motive:

1. Lipsa de motivare a Ordonanţei
2. Încălcarea prevederilor legale referitoare la acţiunea concertată, întrucât analiza concretă a documentelor demonstra situaţia în care persoanele indicate de către SIF Muntenia acţionau concertat şi era de natură să conducă la păstrarea suspendării exerciţiului dreptului de vot până la limita legală de 5%. Acţiunea concertată denaturează votul în AGOA din 6/7.07.2012.
3. Ordonanţa nu este emisă cu analizarea tuturor datelor supuse la acea dată controlului; în acest sens, anterior emiterii Ordonanţei (26.06.2012), CNVM a fost investită cu soluţionarea Cererii de Investigare a tranzacţiilor DEALS precizate în cerere, iar la data de 24.07.2012 această cerere se afla încă în analiză (Adresa 2922/16643/24.07.2012). Tranzacţiile asupra cărora s-a solicitat investigarea au strânsă legătură cu acţiunea concertată a grupului celor 37. Astfel, se observă tratarea diferenţiată de către CNVM a sesizărilor ce au legătură cu aceleaşi aspecte.
4. Ordonanţa a intervenit între data primei convocări şi data celei de-a doua convocări a AGOA, producând o modificare a drepturilor acţionarilor după prima convocare; regulile desfăşurării şedinţei nu pot fi diferite la cele două convocări; imposibilitatea comunicării măsurii către acţionari în timp util; influenţarea arbitrară a rezultatului votului.
Dacă Contestaţia va fi admisă, urmează ca hotărârile luate de AGA să fie atacate în instanţele civile, iar dacă Contestaţia va fi respinsă, decizia CNVM va putea fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti.

Concluzii:
Ca o consecinţă a ridicării pragului de deţinere de la 1% la 5% în societăţile de investiţii financiare, un grup de brokeri format în jurul celor de la Swiss Capital a preluat abuziv şi ilegal controlul asupra SIF Muntenia, cu concursul CNVM sau cel puţin al vicepreşedintelui acestui organism, d-na Eugenia Carmen Negoiţă. Acest grup de brokeri a găsit un investitor, în persoană d-lui Gheorghe Iaciu, patronul Doraly, pentru a-şi pune planul în aplicare. Calificarea şi experienţa profesională a d-lui Iaciu, om de afaceri care a făcut avere din imobiliare şi comercializarea băuturilor spirtoase, nu-l recomandă ca mare actor pe piaţa bursieră.

Grupul, ajungând să deţină împreună un număr de acţiuni de 3,5 ori mai mare decât limita permisă, şi-a făcut simţită prezenţa încă de la AGA din aprilie a.c. şi existenţa sa a fost cunoscută încă de atunci de toată presa financiară. Aproape 3 luni mai târziu, în între cele două convocări AGA la SIF Muntenia, CNVM decide că nu există dovezi suficiente pentru prezumţia că acest grup acţionează în mod concertat şi le permite să voteze în AGA proporţional cu participaţia ilegal deţinută. Mai mult decât atât, investigarea de către CNVM a unor tranzacţii suspectate de SIF Muntenia ca fiind ilegale, ce au legătură cu acţiunea concertată a acestui grup, este tergiversată.

În afară de preluarea controlului asupra SIF Muntenia, grupul a propus şi a obţinut acordarea unui supliment substanţial la dividendele pe anul trecut, pe seama dividendelor din anii 1999-2006 neridicate de către mulţi din cei 6 milioane de acţionari ai SIF Muntenia. Grupul a beneficiat de suplimentul la dividende prin achiziţionarea unor cantităţi enorme de acţiuni înainte de data de referinţă stabilită, într-o manieră cel puţin suspectă, depăşind cu mult limita permisă. Astfel, investitorul Gheorghe Iaciu, devenit proprietar al 5% din acţiunile SIF Muntenia, a investit 6 milioane de euro din averea sa de 60 de milioane de euro, şi deja a primit 1.5 milioane de euro din dividend şi supliment. Şi Swiss Capital, acum proprietar al 3% din acţiunile SIF Muntenia, a beneficiat de o sumă importantă.

Considerăm demn de menţionat faptul că toată această poveste a avut loc într-un moment cu numeroase şi importante evenimente politice şi a culminat în perioada concediilor, astfel ca atenţia cetăţenilor a fost cel puţin distrasă din zona bursieră. Dealtfel, anunţarea unei măsuri de suplimentare a dividendelor pe anul trecut cu 150% ar fi trebuit să aibă un impact major atât asupra volumului de acţiuni tranzacţionate, cât şi asupra preţului. Volumul, în afară de tranzacţiile direct agreate (DEALS), a fost mare, dar inconstant, ceea ce denotă acţiunea unui grup restrâns de persoane, iar preţul nu a crescut deloc, ci dimpotrivă, chiar a scăzut uşor, semn că suplimentarea dividendelor a trecut aproape neobservată şi cei implicaţi au putut să-şi desfăşoare manevrele în voie.

Distribuirea unor rezerve pentru acordarea de suplimente la dividende deschide un drum periculos, pentru că cea mai mare parte a capitalurilor proprii ale SIF Muntenia o constituie rezervele. Odată ce s-a creat precedentul de a se distribui din rezerve sume de bani acţionarilor, cine ştie unde se va ajunge...

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
12:48