Best Dental

Sistemul atacă! (9)

Alin Cătălinoiu, 28 mai 2023, Ora 14:48

  • print
  • |
sistemul-ataca-9-47898-1.jpg

Sistemul atacă! (9)

Continuând analizarea interacțiunii dintre procurorul Daniel-Constantin HORODNICEANU și doi polițiști de la o secție de poliție rurală supunem atenției cititorilor publicației noastre și opiniei publice, aspectele de interes ale respectivei interacțiuni și ce anume o califică a fi una de certă natură penală.

În acest caz este extrem de vizibil că acțiunile polițiștilor de interceptare, oprire și verificare a vehiculului și identității conducătorului auto  Daniel-Constantin HORODNICEANU nu au avut un caracter întâmplător și că nu ar fi vorba despre un banal abuz în serviciu din categoria celor comise în mod curent de către polițiști împotriva persoanelor cu care interacționează.

După cum am menționat anterior, din analizarea situației prezentate în spațiul public, rezultă în mod indubitabil caracterul premeditat al acțiunilor polițiștilor implicați în această operațiune care are ca scop compromiterea  procurorului Daniel-Constantin HORODNICEANU, motivele inițierii acestui demers fiind în mod previzibil unele ce necesită a fi supuse investigării penale.

În sensul celor menționate precizăm că având în vedere efectuarea acțiunii de oprire a autoturismului condus de procurorul Daniel-Constantin HORODNICEANU având activată funcția de înregistrare a tehnicii cu care a fost realizată activitatea lor ilicită, caracterul premeditat al acțiunii celor doi polițiști de la secția de poliție rurală este demonstrat, fiind evident că aceștia cunoșteau pe cine opresc, deoarece în caz contrar ar însemna că acest comportament abuziv constituie o constantă a activității lor.

Rămânând în zona evidențelor, este cert că cei doi polițiști de la secția de poliție rurală ieșiți ,,la drumul mare”, pentru efectuarea de activități pe care nu aveau competența de a le efectua, erau pregătiți să încalce inclusiv dispozițiile legale aplicabile în materia protecției persoanelor fizice împotriva prelucrării datelor cu caracter personal.

Conform dispozițiilor art. 28^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

,,Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.”.

Modalitatea în care au procedat cei doi polițiști de la secția de poliție rurală cu ocazia interacțiunii cu procurorul Daniel-Constantin HORODNICEANU aflat în postura conducătorului auto oprit și verificat în mod abuziv, nu lasă loc de îndoieli cu privire la faptul că polițiștii aveau reprezentarea exactă a ceea ce făceau și nu doar că acceptau posibilitatea încălcării legii, dar și că urmăreau producerea rezultatului socialmente periculos.

În condiții normale dacă, potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducătorii auto au un comportament care nu afectează fluența și siguranța circulației, nu pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor și nu adduce prejudicii proprietății publice ori private, nu există nicio justificare legală pentru a fi opriți și verificați de către polițiști, iar acțiunile acestora efectuate în absența unei necesități și justificări legale, au un caracter nelegal.

Faptul că polițiștii au dorința să te oprească și să te verifice în timp ce conduci un autovehicul fără a avea vreun motiv legal, nu înseamnă că au voie să facă așa ceva sau că dacă totuși o fac, răspunderea lor legală nu trebuie antrenată.

Asta dacă admitem că respectarea legii are importanță în România și că polițiștii au și ei obligația de a se conforma prevederilor ei.

În circumstanțele în care au acționat  cei doi polițiști de la secția de poliție rurală cu ocazia interceptării, opririi și verificării vehiculului și identității conducătorului auto  Daniel-Constantin HORODNICEANU, este evident că încă de la început aceștia au avut în vedere să acționeze încălcând legea, având în vedere că cel pe care l-au oprit nu făcuse nimic ca să le justifice acțiunea.

Acțiunea lor de înregistrare a dialogului cu conducătorul auto  Daniel-Constantin HORODNICEANU și a imaginii documentelor sale ce îi atestă identitatea, constituie un caz clar de prelucrare a datelor personale, care potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, pus în aplicare prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), constă în orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Respectiva acțiune a fost realizată fără a exista consimțământul domnului Daniel-Constantin HORODNICEANU, în mod asemănător procedându-se în numeroase cazuri în care polițiștii profită de poziția lor de autoritate în relațiile cu cetățenii și le prelucrează datele personale în mod abuziv, dar în cazul acestei categorii de persoane lipsite de cunoștințe juridice de nivel corespunzător, statut social și/sau profesional relevant ori de notorietate publică, șansele acestora de a reuși să demonstreze și să obțină recunoașterea faptului că au fost abuzați, sunt extrem de reduse.

Așa cum se poate constata, există o solidaritate de corp profesional a polițiștilor și o atitudine consolidată în timp, de solidarizare și sprijinire a polițiștilor care încalcă dispozițiile legale, atât de către polițiștii investiți cu verificarea/cercetarea faptelor colegilor lor, cât și de către instituția din care fac parte cu toții, fiind practicată minimalizarea gravității acestora, denaturarea sau ignorarea realității.

Producerea unui eveniment de felul celui analizat în cadrul anchetei jurnalistice efectuată de către publicația ,,Atac la persoană”, având în vedere șansele ca datorită statutului special pe care îl posedă victima abuzurilor polițiștilor și al nivelului cunoștințelor juridice pe care le posedă respectiva victimă, precum și a amplorii atribuite de autorii tentativei de compromitere a procurorului Daniel-Constantin HORODNICEANU acestui eveniment, să devină un veritabil ,,Har-Maghedon”, sunt extrem de mari.

Practic a apărut oportunitatea ca prin constatarea abuzului comis de cei doi polițiști de la secția de poliție rurală împotriva procurorului Daniel-Constantin HORODNICEANU, așa cum s-a întâmplat și se întâmplă în cazul a numeroși cetățeni abuzați în condiții similare, lucrurile să poată fi puse în matca lor legală iar cetățenii să beneficieze de un precedent în care polițiștii care au procedat și procedează în acest fel să fie condamnați.

Acesta este un obiectiv pentru care merită să alocăm spațiu în publicația ,,Atac la persoană” analizării acestei situații pe care o prezentăm exact așa cum este ea, în mod obiectiv și onest, informându-ne cititorii în mod corect.

Faptele avute în atenție sunt prelucrarea abuzivă a datelor cu caracter personal prin înregistrarea și diseminarea fără drept în spațiul public a datelor personale ale procurorului Daniel-Constantin HORODNICEANU de către cei doi polițiști de la secția de poliție rurală care le-au cunoscut și înregistrat datorită faptului că au acționat în pretinsa exercitare a atribuțiilor de serviciu, în mod similar procedându-se și cu alte persoane aflate în situații similare. 

Această categorie de date nu sunt destinate publicității, iar fapta polițiștilor constituie în concret infracțiunea de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, incriminată în conținutul art. 304 din Codul penal.

Dincolo însă de dimensiunea penală a acțiunilor celor doi polițiști de la secția de poliție rurală, mai există o dimensiune psihologică privind perceperea de către persoanele care au cunoștință despre desfășurarea în mod ostentativ de către polițiști de astfel de activități infracționale care au fost prezentate în spațiul public ca și cum înregistrarea nelegală de către polițiști a imaginii și dialogului cu o persoană, ar fi ceva normal și acceptabil social.

În acest mod se încearcă să se inducă convingerea celor care receptează acest mesaj, că polițiștilor le este permis să încalce dispozițiile legale, fiindcă ei au calitatea menționată și posibilitatea de a se impune de pe poziții de forță în raporturile lor cu cetățenii cu care interacționează.

Un alt tip de explicație nu există și nici nu poate fi acceptat în cazul polițiștilor care în mod nelegal au efectuat înregistrarea și divulgarea prin transmitere, diseminate și publicate a imaginii și dialogului pe care l-au avut cu procurorul Daniel-Constantin HORODNICEANU. 

Referitor la suma de nelegalități comise de către cei doi polițiști de la secția de poliție rurală și care îl vizează pe procurorul Daniel-Constantin HORODNICEANU, în mod normal ar fi fost ca Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, care reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale și al respectării regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în mediul public și privat, în vederea atingerii dezideratului de asigurare a unei reale exercitări a dreptului la protecția datelor al tuturor persoanelor fizice, să fi inițiat o investigație privind aspectele semnalate.

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

,,Autoritatea națională de supraveghere are drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date.”

Împrejurarea că până la acest moment Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu se cunoaște să fi inițiat o investigație pentru identificarea și cercetarea tuturor circumstanțelor în care datele personale ale procurorului Daniel-Constantin HORODNICEANU au fost înregistrate, divulgate prin transmitere, diseminate și publicate, nu face decât să alimenteze suspiciunile despre posibila implicare a  unor reprezentanți ai unor instituții ale statului în această tentativă de compromitere a unui magistrat a cărui activitate profesională anterioară este posibil să constituie un motiv al acestor acțiuni penale.

Referitor la motivele pentru care într-un caz intens mediatizat de prelucrare abuzivă a datelor cu caracter personal al unei persoane publice cu statut oficial proeminent, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu și-a exercitat atribuțiile, nu pot fi făcute decât speculații, dar unele extrem de critice cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către persoane aflate în funcții publice de nivel superior.

Oare care sunt motivele oficiale ale acestei lipse de reacție?

Care sunt motivele reale pentru care nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu?

Ce sau cine nu le permite să își îndeplinească atribuțiile de serviciu?

Care este totuși utilitatea acestei instituții în reala protecție a drepturilor cetățenilor abuzați?

Este justificată finanțarea acestei instituții la nivelul actual?

Cu privire la neîndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, fapta acestora are o încadrare penală.

 

EDITORIAL

Autoritățile iar au tras pe nas lupta anti-drog

Autoritățile iar au tras pe nas lupta anti-drog

  Săptămâna asta am stat din nou și am numărat nenorocirile. Ne-am uimit, ne-am întristat, am empatizat, ne-am îndurerat, am compătimit, ne-am indignat, ne-am revoltat (asta mai mult în sinea noastră) şi... cam atât. Autoritățile iar au tras pe nas lupta anti-drog. Din păcate, sunt absolut convins că şi ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
12:24
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou