Best Dental

În atenția noului președinte al ADS!

Ştefan Diaconu, 2 decembrie 2013, Ora 00:00

  • print
  • |
in-aten-ia-noului-pre-edinte-al-ads-36445-1.jpg

Prioritate zero: eliminați funcționarii corupți implicați în privatizarea Institutului Pasteur!

De curând, Agenția Domeniilor Statului are un nou șef: Haralambie Mitea, fost prefect de Neamț și Sibiu. Predecesorul său, Dan Lucian Mogoş, a fost demis după ce, împotriva sa, DNA a început urmărirea penală. De altfel, în mare măsură, toți foștii șefi ai ADS au fost implicați în scandaluri răsunătoare, ce au costat statul român sute de milioane de euro. Conform surselor ATAC, Haralambie Mitea are, printre principalele priorități, analiza și, unde este cazul, rezilierea sau renegocierea contractelor păguboase pe care statul le-a încheiat, în dezavantajul său, cu diferiți „băieți deștepți", oameni de afaceri abonați perpetuu la banul public. Printre aceștia se numără nume sonore, precum Culiță Tărâță, sau Sorin Stănescu.Agenția Domeniilor Statului are de încasat doar restanțe în valoare de 86 de milioane de euro de la acești oameni de afaceri.

Oficialii de la Ministerul Agriculturii și-ar dori ca ADS să fie reformată, după modelul francez, și să joace un rol deosebit de important în reglementarea pieței funciare. Este știut faptul că această piață se va liberaliza, de la începutul anului viitor, va fi posibilă și vânzarea terenurilor de către străini, iar Agenția Domeniilor Statului ar trebui să devină, practic, autoritatea care va aproba orice achiziție de terenuri din România, să analizeze, printre altele, dacă mai există oferte pentru aceeași suprafață de teren și dacă există vreun vecin cu drept de preempțiune.

Ori, toate acestea nu pot fi atinse fără o analiză corectă privind activitatea de până acum a ADS și a funcționarilor agenției. În interiorul ADS s-au format, de-a lungul timpului, grupuri de interese bine puse la punct, care au făcut jocuri de pe urma cărora anumiți oameni de afaceri au câștigat sume enorme, în defavoarea statului român.

ATAC a dezvăluit, cu date concrete, susținute de documente, modul în care anumiți angajați ADS au închis ochii, au făcut abuz de funcțiile pe care le dețin sau chiar au participat la ilegalități, în scopul favorizării unor terți.

Suntem convinși că noul președinte al ADS va considera o prioritate lămurirea unor afaceri murdare în care a fost implicată instituția pe care o conduce. Printre acestea, prin numărul ilegalităților, dar și prin prisma mărimii sumelor pierdute de stat, pe un loc „fruntaș" se află așa-zisa privatizare a Institutului Pasteur. Materialele publicate de Departamentul de Investigații al ziarului ATAC se pot constitui într-un adevărat dosar, în studiu de caz. Pentru cei care nu au urmărit toate aceste materiale, vom face un rezumat al celor mai flagrante inginerii ale funcționarilor ADS.

Dosarul Pasteur

Contractele oneroase ce au urmat așa-zisei privatizări a Institutului Pasteur demonstrează, fără tăgadă, că ne aflăm în fața unui caz asupra căruia ar trebui să se aplece, cu multă atenție, atât instituțiile abilitate ale statului, dar și reprezentanții clasei politice. Cu atât mai mult cu cât se vorbește despre o gaură totală de aproximativ 500 de milioane de euro adusă Bugetului de stat.

Pentru a şterge urmele repetatelor încălcări ale clauzelor contractuale aferente Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000, precum şi numeroasele maşinaţiuni care au avut drept scop trecerea gratuită a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea SC A&S Internaţional 2000 SRL, directorul Direcţiei Executări Contracte, Elena Rotaru a solicitat, în perioada 2010 - 2011, de mai multe ori, încheierea Actului adiţional nr. 3 la contractul menţionat mai sus.

Prin încheierea actului adiţional se urmărea diminuarea suprafeţei din contract cu 188,91 ha teren cu destinaţie agricolă, situat în str. Prelungirea Ghencea, sector 6, Bucureşti, în baza Protocolului de predare - preluare nr. 108012/07.10.2003.
Având în vedere caracterul profund ilegal al respectivului document, el nu a primit Avizul de legalitate din partea Biroului Legislaţie, fapt pentru care, în mod firesc, preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Domeniilor Statului au refuzat să semneze actul adiţional care diminua suprafaţa din contract.

Faptul că nici măcar vicepreşedintele ADS, Didă Adrian, care a trimis un fax la instanţă cu un conţinut fals, la ora 22.30, pentru a favoriza SC A&S Internaţional 2000 SRL, documentul nefiind întocmit de Direcţia Juridică, nu a avizat Actul adiţional nr. 3, vorbeşte de la sine despre ilegalitatea sa.

Documentul este semnat în schimb, de apropiaţii SC A&S Internaţional 2000 SRL:
- directorul Direcţiei Fond Funciar - Aurel Solcan;
- directorul Direcţiei Juridice - Florina Dinicuţu;
- directorul Direcţiei Executări Contracte - Elena Rotaru.

Facem precizarea că deşi cunoşteau foarte bine că respectivul document este ilegal, că avizarea lui prejudiciază grav bugetul de stat, cei trei directori au semnat respectivul document.

Este de remarcat faptul că, de bună credinţă, Şefa Biroului Legislaţie nu a avizat Actul adiţional nr. 3, în timp ce directorul Direcţiei Juridice - Florina Dinicuţu, mereu aproape de SC A&S Internaţional 2000 SRL, avizează documentul ( şefa Biroului Legislaţie era subordonată directoarei Florina Dinicuţu).

De altfel, aşa cum afirma şi fostul Ministru al Agriculturii, Valeriu Tabără, motivul cumpărării pachetului de acţiuni de la SN Institutul Pasteur SA l-a constituit dorinţa SC A&S Internaţional 2000 SRL de a pune mâna în mod gratuit sau la preţuri derizorii pe mari suprafeţe de teren situate în Bucureşti sau în alte oraşe importante precum Arad, Braşov, Constanţa, Cluj, Craiova, Iaşi.

Vom exemplifica pe scurt cele afirmate:

În data de 30.10.2000 a fost încheiat, între Ministerul Agriculturii și Alimentaţiei și SC A&S International 2000 SRL, Contractul de vânzare cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000.

Conform contractului, SN Institutul Pasteur SA avea în administrare o suprafaţă de teren de incintă în mărime de 889.659,87 mp, cu următoarea configuraţie:
- Prelungirea Ghencea nr. 78, Sector 6, Bucureşti = 433.000 mp;
- Sediul central din Calea Giuleşti nr. 333, Sector 6 Bucureşti = 328.000 mp;
- Biobaza Bulbucata, jud.Giurgiu = 107.000 mp;
- Sucursala Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 91 - 93, = 9.000 mp;
- Sucursala Braşov, Str. Stejarului nr. 8 = 14.975 mp;
- Sucursala Constanța, Bdul. Mamaia, nr. 304 = 7700mp.
Mai apare în contractul de privatizare şi Sucursala Iaşi cu menţiunea „spaţiu închiriat", fără a fi precizată suprafaţa terenului de incintă ; există date care certifică existenţa Sucursalei Craiova, care nu este menţionată în Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000.

Pentru suprafeţele menţionate mai sus, cumpărătorul avea obligaţia de a obţine Certificate de Atestare ale Dreptului de Proprietate, în conformitate cu HG 834/1991: în echivalent cu valoarea terenului, statul român urma să dobândească acţiuni la Societatea Naţională Institutul Pasteur Bucureşti.

La data de 28.01.2007 s-a încheiat Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 02/28.01.2007, ca urmare a obţinerii următoarelor Certificate de Atestare ale Dreptului de Proprietate:

-M 07 nr. 3040, din data de 16.11.2004, în suprafaţă de 32.698,3 mp, teren situat în Calea Giuleşti nr. 248, Sector 6;
- M 07 nr. 3035, din data de 15.10.2004, în suprafaţă de 433.005,29 mp, teren situat în Prelungirea Ghencea, nr. 414, Sector 6;
- M 07 nr. 3124/04.08.2006, în suprafaţă de 295.298,91 mp, teren situat în Calea Giuleşti, nr. 333.

Facem observaţia că terenul în suprafaţă de 32.698,3 mp, care face obiectul Certificatului M 07 nr. 3040, se află situat pe Calea Giuleşti, nr. 248, el nefăcând parte din Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 60/30.10.2000.

O altă observaţie se referă la termenul extrem de lung care a trecut de la încheierea primului contract de vânzare - cumpărare de acţiuni și obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, adică aproximativ 7 ani.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002, în termen de aproximativ 2 luni trebuiau obţinute certificatele de atestare a dreptului de proprietate pentru toate suprafeţele reprezentând teren de incintă.
De menționat că au fost obţinute certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de 761.002,50 mp, dintr-un total de 889.659,87 mp, teren evidenţiat în contractul de privatizare (mai erau şi alte suprafeţe de teren reprezentând teren de incintă, care nu au fost însă evidenţiate).

Terenurile dispar, ca prin minune

Pentru terenul în suprafaţă de 761.002,50 mp, teren situat în Municipiul Bucureşti, s-a obţinut suma de 17.344.570 RON, adică mai puțin de 10 RON pe mp, echivalent cu aproximativ 2 EURO pe mp, preţ aferent anului 2007.

Ţinând seama că A&S Internaţional 2000 SRL a vândut, în aceeaşi perioadă de timp, terenuri în aceeaşi zonă cu peste 200 euro, rezultă un prejudiciu de minim 150 milioane euro.

Pentru celelalte terenuri de incintă, SN Institutul Naţional Pasteur SA nu a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, statul român fiind prejudiciat în acest fel cu sume importante prin încălcarea clauzelor contractuale, totul petrecându-se sub privirile pline de îngăduinţă ale Directorului Direcţiei Executări Contracte, Elena Rotaru.

În baza Contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000, care a avut drept obiect privatizarea SN Institutul Pasteur de către SC A&S Internaţional 2000 SRL, a fost încheiat, în conformitate cu legile de privatizare, Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000.
Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni prevedea faptul că suprafaţa de 498,5 ha teren agricol, din care 461,5 ha teren arabil respectiv 17 ha păşune, suprafaţă aflată în folosinţa SN Institutul Pasteur SA, va face obiectul unui contract de concesiune.

Obiectul Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000 l-a constituit terenul în suprafaţă de 449,08 ha, situat în localitatea Bulbucata, jud. Giurgiu respectiv Prelungirea Ghencea, nr. 78, sector 6, Bucureşti.

Se constată cu uşurinţă faptul că din suprafaţa de 498,5 ha teren agricol a fost concesionată suprafaţa totală de de 449,08 ha, dispărând în două luni de zile o suprafaţă de 49,42 HA, situată în Bucureşti, bdul. Prelungirea Ghencea.
În Bucureşti, conform contractului de concesionare, terenul era în suprafaţă de 239,21 ha, din care 193,01 ha teren agricol, respectiv 46,2 ha teren neagricol.

Mai existau 13 ha teren agricol în localitatea Domneşti, judeţ Ilfov, respectiv 5 ha teren agricol situate în localitatea Baloteşti, judeţ Ilfov, aflate în administrarea institutului, care nu au fost cuprinse în contractul de concesiune. Există un singur document de predare - preluare al terenurilor, care a fost luat în consideraţie de către Agenţia Domeniilor Statului: Procesul verbal nr. 27431/06.07.2001, prin care s-a predat suprafaţa de 53,28 ha teren arabil situat în Bucureşti, document ce ridică grave probleme de ordin legal.

În temeiul Procesului verbal de predare - preluare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/21.11.2001, obiectul contractului de concesiune constituindu-l o suprafaţă totală de 185,93 ha, din care 139,73 ha teren agricol respectiv 46,2 ha teren neagricol.

Inginerii pe bandă rulantă

Se constată, din cele prezentate mai sus, grave încălcări ale clauzelor contractuale şi ale legislaţiei specifice, totul petrecându-se sub îngăduinţa unor angajaţi ai ADS, din motive lesne de înţeles.

Astfel, aşa cum am mai arătat, în loc să aplice sancţiunile legale cu privire la aceste încălcări ale sarcinilor contractual şi prevederilor legale, Directoarea Direcţiei Executări Contracte, apărătoare devotată a intereselor SC A&S Internaţional 2000 SRL, a supus spre aprobare, în repetate rânduri, Actul adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000.

Prin încheierea actului adiţional se urmărea diminuarea suprafeţei din contract cu 188,91 ha teren cu destinaţie agricolă, situat în str. Prelungirea Ghencea, sector 6, Bucureşti, în baza Protocolului de predare - preluare nr. 108012/07.10.2003.

Cu privire la acest protocol de predare - preluare facem câteva observaţii:

1.Se solicita diminuarea suprafeţei contractului cu suprafaţa de 188.91 ha pe teritoriul administrativ Bucureşti, în condiţiile în care suprafaţa totală aferentă contractului era de 185,93 ha.

2.Situaţia terenurilor la nivel tarla - parcelă precum şi în ceea ce priveşte categoriile de folosinţă prezintă grave inadvertenţe.

3. Protocolul de predare - preluare a fost încheiat în baza următoarelor Hotărâri ale Comisiei Judeţene Ilfov la propunerea Comisiei locale Chiajna:

a) Hotărârea Comisiei Judeţene Ilfov nr. 689/24.09.2003 care validează dreptul de proprietate pentru locatori şi acţionari de la SC Cilezo SA Ciorogârla, pentru o suprafaţă totală de 72 ha.
Acţionarii şi locatorii sunt persoane fizice al căror teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate era situat pe teritoriul SC Cilezo SA Ciorogârla, deci trebuia reconstituit dreptul de proprietate în aceeaşi localitate.
Există suspiciunea că asupra dreptului de proprietate al locatorilor şi acţionarilor de la SC Cilezo SA Ciorogârla avea dreptul să se pronunţe Comisia locală Ciorogârla şi nicidecum Comisia locală Chiajna.
b) Hotărârea Comisiei Judeţene Ilfov nr. 594/18.07.2003 prin care este înscris dreptul de proprietate al SN Institutul Pasteur SA pentru o suprafaţă de 107,91 ha.

Complet fraudulos: SN Institutul Pasteur SA nu a avut terenuri în proprietate pe teritoriul administrativ al localităţii Chiajna; pe cale de consecinţă, Comisia locală Chiajna nu avea dreptul să reconstituie dreptul de proprietate pentru societatea în cauză.

Mai mult, Primăria Chiajna reconstituie dreptul de proprietate pentru SN Institutul Pasteur SA, deşi nu a deţinut teren în acea localitate, pe teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti.

În baza Protocolului de predare - preluare nr. 101012/07.10.2003 a fost emis pentru SN Institutul Pasteur SA, Titlul de Proprietate nr. 68401 din data de 05.02.2004 pentru o suprafaţă de 107,91 ha, teren situat în Bdul. Prelungirea Ghencea, sector VI, Bucureşti.
Prin încheierea ilegală a Actului adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, se urmărea nu numai ascunderea gravelor încălcări ale prevederilor contractuale stipulate în contractul respectiv, fapte soldate cu grave prejudicii cauzate statului român, dar şi trecerea în proprietatea SN Institutul Pasteur SA a suprafeţei de 107,91 ha, statul român fiind prejudiciat în acest fel cu peste 200 milioane euro.

Complicii din ADS

Este indiscutabil faptul că încălcările flagrante ale legislaţiei specifice şi a normelor interne ale Agenţiei Domeniilor Statului însoţite de grave prejudicii provocate bugetului de stat, care prin proporţiile lor se încadrează la subminarea economiei naţionale, nu ar fi fost posibile fără complicitatea unor angajaţi din Ministerul Agriculturii sau Agenţia Domeniilor Statului.

Între aceştia, un loc de frunte îl ocupă Elena Rotaru, director al Direcţiei Executări Contracte în perioada 2005 - 2011, după care director al Direcţiei Economice.

Deşi cunoştea foarte bine situaţia Contractelor de privatizare al SN Institutul Pasteur SA respectiv Contractul de concesiune aferent terenului cu destinaţie agricolă, Elena Rotaru nu a apărat interesele statului în sensul monitorizării contractelor pentru respectarea obligaţiilor contractuale; dimpotrivă, prin activitatea sa, a favorizat SC A&S Internaţional 2000 SRL, multe din acţiuni având iz penal.
Vom exemplifica în continuare cele prezentate mai sus, cu precizarea că am arătat în numerele trecute ale ziarului unele dintre aceste fapte, care prin multitudinea lor pot constitui un veritabil serial.

Deşi cunoştea foarte bine faptul că SC A&S Internaţional 2000 SRL înregistra în baza Contractului de arendă nr. 275/2002, un debit în valoare de 831.769,86 RON, fapt atestat de numeroase adrese semnate de către Elena Rotaru, aceasta falsifică realitatea în adresa transmisă către Direcţia Privatizare Concesionare Activităţi şi Servicii.

Acesta nu era singurul debit înregistrat de către SC A&S Internaţional 2000 SRL.

Conform adresei Direcţiei Juridice nr. 54124/15.12.2008, „Sentinţa comercială nr. 11230/15.12.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială, în Dosarul nr. 19792/3/2008, prin care s-a respins ca NEÎNTEMEIATĂ acţiunea introdusă de SC Agrozootehnica SA Pietroiu, prin care aceasta a solicitat constatarea faptului că nu datorează suma de 1.138.305,45 RON, reprezentând penalităţi de întârziere pretinse de ADS, în temeiul Convenţiei nr. 5/07.09.2006, privind aplicarea Legii nr. 190/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

SC A&S Internaţional 2000 SRL este acţionar la SC Agrozootehnica SA Pietroiu. Acest fapt a permis societăţii în cauză să poată cumpăra un pachet de acţiuni de 13,28%, în urma încheierii Contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 2/08.01.2007.

Faptele de mai sus au constituit obiectul Notei de control nr. 239539 din data de 07.06.2007, întocmită de către Direcţia Generală de Inspecţii Tehnice şi Control din cadrul Ministerului Agriculturii, care la capitolul Propuneri, prevedea printre altele, următoarele:

1. Consiliul de Administraţie al ADS, în baza analizei efectuate să decidă în conformitate cu prevederile legale asupra rezilierii celor două contracte de vânzare - cumpărare acţiuni.

2. Conducerea ADS va dispune măsuri de sancţionare, în conformitate cu prevederile Codului muncii a persoanelor ce se fac vinovate de încălcarea normelor legale."

Niciuna dintre aceste măsuri nu a fost pusă în aplicare; deşi falsul şi a uzul de fals a fost produs un prejudiciu de minim 150 milioane euro, Elena Rotaru nu a suferit nici măcar o sancţiune disciplinară ca să nu mai vorbim de una penală.

În calitate de director al Direcţiei Executări Contracte, Elena Rotaru avea un rol esenţial în apărarea intereselor statului în sensul respectării clauzelor contractuale, dar din păcate, deşi oficial este angajata Agenţiei Domeniilor Statului, în realitate a apărat cu înverşunare interesele SC A&S Internaţional 2000 SRL.

De altfel, este de notorietate faptul că, în repetate rânduri, Paul Stănescu, patronul SC A&S Internaţional 2000 SRL, a afirmat că "sunt cel puţin 6 angajaţi ai Agenţiei Domeniilor Statului care îmi sunt prieteni".

Comentariile sunt de prisos.

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
10:22