Despre crima organizată din România (4)

Alin Cătălinoiu, 11 decembrie 2023, Ora 19:42

  • print
  • |
despre-crima-organizata-din-romania-4-48085-1.jpeg

Despre crima organizată din România (4)

În episodul cu numărul 2 al actualei serii de dezvăluiri ce poartă numele de mai sus, am menționat că grupurile infracționale organizate și în mod implicit membrii acestora, nu pot să aibă o activitate eficientă dacă nu sunt sprijiniți de către funcționari care își desfășoară activitatea profesională în cadrul autorităților publice, instituțiilor publice și/sau în mediul politic.

Dintre structurile la care am făcut referire, în mod deosebit atrag atenția Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române cu structurile lor teritoriale.

De asemenea, în mod deosebit atrag atenția anumite zone ale României unde perioade lungi de timp au acționat perioade lungi de timp fără a fi deranjați de către reprezentanți ai instituțiilor publice menționate în aliniatul precedent, politicieni cu notorie activitate infracțională care la un moment dat a fost constatată în mod indubitabil de către organele de urmărire penală cu competențe specializate.

Între zonele pe care le avem în vedere sunt județele Vaslui și Neamț care perioade lungi au fost administrate și conduse politic de către ,,baronii roșii” Dumitru BUZATU și Ionel ARSENE, doi indivizi de nimic recomandați pentru a ocupa funcția de președinte de consiliu județean în cele două județe anterior menționate.

În mod normal cei doi infractori dovediți pot fi catalogați ca fiind niște terchea-berchea postdecembriști, care în două dintre județele sărace ale României au reușit să se îmbogățească prin comiterea de infracțiuni care le-au asigurat lor și membrilor familiilor lor numeroase foloase necuvenite, ca și când ar fi primit respectivele județe în arendă și era normal să obțină maxim de avantaje din faptul că le administrau în calitate de președinți de consilii județene și de lideri politici ai organizațiilor județene ale Partidului Social Democrat și în structura centrală a P.S.D..

Dacă dintre activitățile relevante pentru care Județul Vaslui este cunoscut la nivel național, multe au legătură cu frontiera româno-moldovenească și cu ceea ce se întâmplă în materie transfrontalieră, Județul Neamț a ajuns să fie cunoscut în ultima perioadă pentru activitățile infracționale din sfera criminalității economice, în județ acționând persoane cu activitate infracțională extem de relevantă.

Unul dintre nemțenii implicați în astfel de activități este Ionel ANECHITEI, individ despre care nu se poate susține în mod argumentat că a tocit băncile instituțiilor de învățământ, că s-ar fi omorât cu activitățile lucrative sau că ar fi o persoană de valoare relevantă căreia să ai motive întemeiate să îi răspunzi la salut dacă te întâlnești cu el.

Despre el se cunoaște că deși nu poate demonstra că posedă surse de venit care să justifice cheltuielile pe care le efectuează, deține importante acumulări de bunuri care au atras atenția membrilor comunității din care face parte și au generat numeroase suspiciuni cu privire la legalitatea activităților și preocupărilor lui, apreciate fără rezerve că sunt extrem de dubioase.

Aceste suspiciuni se datorează faptului că dintre cei care îl cunosc pe Ionel ANECHITEI, nimeni nu își amintește ca el să fi prestat activități lucrative generatoare de venituri licite, ori să fi desfășurat ate activități despre care să nu existe dubii cu privire la legalitatea lor.

În acest context este deosebit de interesant faptul că în anturajul acestui individ cu un intelect limitat și cu preocupări dubioase, cunoscut ca fiind pretabil la comiterea unei largi game de ilegalități, se găsesc polițiști iar funcționarii din instituțiile publice și autoritățile publice cu atribuții de control, au manifestat în mod constant dezinteres pentru activitățile pe care le desfășura el, chiar dacă comportamentul său este unul ostentativ iar activitățile infracționale erau de notorietate.

Urmare acestor preocupări, Iuliana ANECHITEI soția lui Ionel ANECHITEI posedă obligații Fiscale/Bugetare de aproximativ 26 milioane lei, iar funcționarii din instituțiile cu atribuții fiscale, nu și-au îndeplinit atribuțiile profesionale pentru a acționa în scopul de a recupera aceste sume prin luarea de măsuri pentru executarea asupra bunurilor pe care aceștia le dețin.

Între acele bunuri și valori pe care le dețin cei doi soți este și un imobil cu destinație rezidențială în suprafață de 343 m.p., realizată în condiții de calitate premium, imobil înregistrat în evidențele oficiale pe numele acestora.

De asemenea Ionel ANECHITEI împreună cu soția lui Iuliana ANECHITEI mai deține  trei autovehicule marca Volkswagen Tuareg toate de aceeași culoare, un autoturism marca AUDI, două autoutilitare carosate, o autoutilitară dubă, un autoturism marca SMART, iar anterior au mai deținut un autoturism marca Mercedes.

În aceste condiții etalarea de bunuri pe care o dețin cei doi soți este imposibil să nu o pui în relație cu faptul că posedă obligații Fiscale/Bugetare de aproximativ 26 milioane lei pe care funcționarii din instituțiile cu atribuții fiscal nu au acționat potrivit atribuțiilor pe care le au, ca să le recupereze prin luarea de măsuri pentru executarea bunurilor pe care le dețin pe numele lor.

De asemenea este imposibil ca într-o localitate mică cum este Orașul Târgu Neamț să nu observi că două persoane despre care nu se cunoaște să fi desfășurat activități lucrative și nu posedă venituri oficiale care să le permită să demonstreze că își pot asigura în mod legal subzistența, deși au obligații Fiscale/Bugetare de aproximativ 26 milioane lei, au un mod de viață ostentativ de natură să epateze, etalează bunuri de valoare ridicată și organele de control fiscal nu le acordă atenția cuvenită din punct de vedere legal pentru a recupera sumele de bani pe care le datorează statului.

O astfel de atitudine abuzivă din partea respectivilor funcționari care îi favorizează pe cei doi soți datornici statului, nu poate fi explicată decât în logica apartenenței lor la o construcție infracțională care are ca scop și ca rezultat prejudicierea statului și asigurarea pentru cei implicați în respectiva asociere de tip mafiot, de importante foloase necuvenite.

În mod firesc, pentru a asigura posibilitatea reprezentanților Agenției Naționale de Administrare Fiscală să își precizeze poziția față de situația prezentată, am solicitat doamnei președinte Nicoleta-Mioara CÎRCIUMARU să ni se comunice un punct de vedere cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către funcționarii din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în legătură cu cunoașterea și constatarea activităților infracționale derulate în domeniul economic de către domnul Ionel ANECHITEI din Orașul Târgu Neamț.

În adresa trimisă am menționat că, potrivit aprecierilor formulate în spațiul public, pe fondul neîndeplinirii eficiente a atribuțiilor de serviciu sau al îndeplinirii lor defectuoase de către funcționarii din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, persoana menționată a reușit să desfășoare activități infracționale o perioadă de timp lungă și să prejudicieze statul cu sume foarte mari de bani.

Am mai menționat că avem cunoștință despre faptul că funcționarii A.N.A.F. au atribuția de a exercita controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea fiscală și am cerut să se aprecieze dacă, având în vedere consecințele  activităților infracționale desfășurate de domnul Ionel ANECHITEI din Orașul Târgu Neamț, activitățile specific desfășurate de către funcționarii din subordinea doamnei președinte Nicoleta-Mioara CÎRCIUMARU, au avut un caracter eficient.

În aceeași adresă am mai menționat că, potrivit informațiilor existente în spațiul public, doamna Iuliana ANECHITEI soția domnului Ionel ANECHITEI, posedă obligații Fiscale/Bugetare de aproximativ 26 milioane lei din activități despre care se comentează că ar fi de natură infracțională iar comunicarea punctului de vedere cerut are în vedere realizarea scopului legitim de asigurare a exercitării dreptului la informație potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) și (4) din Constituția României. 

Prin adresa nr. 544210/15.11.2023 Agenția Națională de Administrare Fiscală – Serviciul comunicare, relații publice și mass media a comunicat că informațiile solicitate și care în mod concret privesc aspectele privind neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către funcționarii Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ,,sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor” și că intră în categoria celor considerate a fi secret fiscal.

Fără a intenționa a dezvolta o polemică în legătură cu acest mod de a refuza comunicarea de informații de interes public, se poate observa că în cadrul  Agenției Naționale de Administrare Fiscală există o reală preocupare de a obstrucționa exercitarea dreptului constitutional la informație și de a ascunde realitățile care sunt defavorabile membrilor instituției pe care o conduce doamna Nicoleta-Mioara CÎRCIUMARU.

La acest moment este de notorietate că Ionel ANECHITEI este implicat în activități infracționale derulate într-o perioadă lungă de timp, care au prejudiciat statul român cu importante sume de bani, împotriva sa fiind declanșate în această perioadă activități de urmărire penală.

Deși membrii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală au obligația legală de a acționa pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea fiscală, ei nu și-au exercitat în mod corespunzător atribuțiile de serviciu și prin aceasta au favorizat desfășurarea activității lui infracționale, asigurându-i foloase necuvenite acestuia și membrilor grupului infracțional din care face parte.

Atunci când i-am cerut doamnei Nicoleta-Mioara CÎRCIUMARU, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală să ne comunice informații de interes public, acestea priveau modul de îndeplinire a atribuțiilor de interes public de către funcționarii aflați în subordinea ei, nu informații considerate, justificat sau nu, secret fiscal.

Așa cum se poate observa, atunci când în spațiul public apar informații despre neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către funcționarii din Agenția Națională de Administrare Fiscală, se invocă secretul fiscal, fapt care conduce la concluzia că instituția are de ascuns opiniei publice aspecte de interes din activitatea acesteia și al funcționarilor care își desfășoară activitatea în cadrul ei.

Este evident că Agenția Națională de Administrare Fiscală, la fel ca alte autorități publice cu atribuții de control, posedă multe secrete întunecate pe care dorește să le protejeze, deși această acțiune nu are un caracter legal.

Referitor la Ionel ANECHITEI, persoană despre care se afirmă că în mod repetat a fost văzută în compania liderului P.S.D.-ist condamnat pentru comiterea de infracțiuni de corupție, Ionel ARSENE care în prezent are statut de fugar sustrăgându-se urmăririi penale, este evident că a fost favorizat de către funcționarii Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În mod justificat, în mediul public se susține că acțiunile de protejare de către funcționarii Agenției Naționale de Administrare Fiscală a activităților de evaziune fiscală de către cei care acționează ca Ionel ANECHITEI, nu sunt efectuate ,,Pro bono publico” și că ele au un caracter profund interesat.

Despre acest caracter profund interesat se afirmă că ar guverna și raporturile de subordonare ierarhică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală care există între funcționarii care îi protejează pe cei cu preocupări infracționale în materia evaziunii fiscal și șefii lor profesionali care îi protejează pe ei.

Acestea pot fi simple afirmații, însă la cum se prezintă situația în cazul favorizării lui  Ionel ANECHITEI, în mod cert este total nepotrivit ca funcționarii care aveau obligația legală de a nu-i permite să facă ceea ce a făcut, să nu fie și ei trași la răspundere penală.

În cazul acestora în mod la fel de cert este că ar fi potrivit să fie avuți în vedere și pentru recuperarea prejudiciului creat de către el.

Deoarece la nivelul conducerii Agenției Naționale de Administrare Fiscală situația soților Iuliana ANECHITEI și Ionel ANECHITEI este cunoscută și nu există informații despre declanșarea de către funcționarii A.N.A.F. de măsuri pentru recuperarea sumelor de bani pe care aceștia le datorează statului, este de apreciat dacă această îndeplinire abuzivă a atribuțiilor lor de serviciu, este justificat să fie analizată cu respectivii funcționari plasați în stare de arest preventiv.

 

EDITORIAL

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.  Cred că demult nu am mai văzut un asemenea spectacol. Ieftin și lipsit de orice respect pentru alegători.  Un circ ieftin, dar cu locuri scumpe. În această atmosferă de târg de vechituri, nimeni nu are interes să explice cum vom trăi în următorii patru ani. Vedem cum costu ...

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
06:44
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou