Clan mafiot la Universitatea din Craiova II

Ziarul Atac, 3 iulie 2011, Ora 15:47

  • print
  • |
clan-mafiot-la-universitatea-din-craiova-ii-1.jpg

Aşa cum am promis, doresc să prezint în continuare ilegalităţile cu care m-am confruntat datorită grupului mafiot aflat în fruntea Universităţii din Craiova.

Acest grup organizat are în structura sa „personalităţi" marcante ale unui clan mafiot şi care nu ar fi ce sunt dacă nu ar fi şi fuduli şi protejaţi de parchete şi poliţie:
1. Popescu Dan - prorector la Universitatea din Craiova (coordonatorul grupului)
2. Ion Vladimirescu - rector la Universitatea din Craiova
3. Sandu Alexandra - şefa resurselor umane de la Universitatea din Craiova
4. Ioana Mihăilă - director în Ministerul Educaţiei
5. Robert Berezovski - Directorul Corpului de Control al MECTS
6. Ioan Ciucă- funcţionar în MECTS
7. Alexandru Atanasiu - fost ministru al educaţiei, actualmente deputat
8. Bobaşu Eugen - decan al Facultăţii de Automatică din Craiova
9. Lungu Marin - prodecan al Facultăţii de Automatică din Craiova
10. Marian Gheorghe - şef de catedră la Facultatea de Automatică Craiova
11. Răsvan Vladimir- profesor la Facultatea de Automatică Craiova
12. Ivănescu Mircea - profesor la Facultatea de Automatică Craiova
13. Brojboiu Maria - profesor la Facultatea de Electrotehnică din Craiova
14. Olteanu Edmond - profesor la Facultatea de drept, secretar ştiinţific al Senatului Universităţii din Craiova
15. Bâzdoacă Nicu - lider de sindicat care m-a scos din rândurile membrilor de sindicat
16. Oţăt Victor - prodecan al Facultăţii de Mecanică din Craiova
17. Nicolae Dumitru - decan al Facultăţii de Mecanică din Craiova
18. Stoian Valerică - fost student al Facultăţii de Mecanică, promoţia 2010

Anexez la acest preambul următoarea CERERE adresată GUVERNULUI ROMÂNIEI

Subsemnatul, Cârstea Ion, cu domiciliul în Craiova, şef lucrări dr. Ing. Mat. la Facultatea de Automatică din Craiova, solicit ca Ministrul Educaţiei Daniel Funeriu cu executanţii săi Ioana Mihăilă şi Robert Berezovski să fie cercetaţi pentru abuz în serviciu contra intereselor personale şi interesului public, asocierea la un grup mafiot organizat şi comandat de către Popescu Dan - prorector la Universitatea din Craiova. Hărţuirea morală a subsemnatului pentru că am sesizat infracţiunile membrilor clanului (impostură, mită, fals în acte publice, acordarea de note unor studenţi care aveau examen cu subsemnatul) mergând până la ameninţări fizice la adresa mea (ameninţări cu moartea, ameninţări cu mutilări ş.a) a atins cote intolerabile în Universitatea din Craiova, cu susţineri de către Ioana Mihăilă, director în MECTS şi Anton Hadar - lider de sindicat ALMA MATER, care apare pe diverse posturi de televiziune, pozând într-un apărător al drepturilor sindicaliştilor.

În ziua de 9 febr. 2011 a avut loc Colegiul de Onoare al MECTS, prezidat de o femeie care nu s-a prezentat, dar ulterior am aflat că era IOANA MIHĂILĂ, Director în Ministerul Educaţiei, Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ, care în loc să soluţioneze legal dosarul 11/2011 al Colegiului a trecut la ameninţări şi acuze care dovedesc că avea alt rol decât de a afla adevărul. Şi a dat Hotărârea 11/2011 prin care mi-a respins contestaţia. Servilismul, slugărnicia acestei cetăţene faţă de clanul mafiot Ion Vladimirescu - Popescu Dan atinge apogeul printr-un document numit ÎNTÂMPINARE la Curtea de Apel Bucureşti, unde susţine că mi-a răspuns la contestaţie pe data de 16 febr. 2011. Practic, a minţit cu neruşinare, pentru că eu am primit Hotărârea nr. 11, emisă pe 16 febr. 2011, în data de 13 apr. 2011, adică această mincinoasă a reţinut-o ca să n-o pot contesta.

Motive în drept care dovedesc slugărnicia numitei Ioana Mihăilă

În anul universitar 2010/2011, clanul lui Popescu Dan din Universitatea din Craiova a trecut la execuţia unui ordin dat în anul 2003 de către fostul ministru al educaţiei, prof. Alexandru Atanasiu.
Am fost dat afară din învăţământ pentru că nu am acceptat în anul univ. 2010/2011 o normă de baza nelegală, adică un post cu predare în limba engleză, când limba oficială a statului român este limba română. Prin Constituţia României art. 32 al. 2 şi legea 128/1997 art. 55 al. 9 mi se interzice predarea într-o limbă străină dacă nu susţin un concurs (o prelegere de predare în faţa unei comisii).

Universitatea din Craiova, prin rector Ion Vladimirescu şi prorector Popescu Dan cu grupul lor, a încălcat:
1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ART. 32, AL. 2
(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
2. LEGEA 128/1997 ART. 55 AL. 9
(9)Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare în altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile superioare susţine proba practică sau, după caz, prelegerea publică în limba în care urmează să facă predarea. Această condiţie rămâne în vigoare şi în cazul în care un cadru didactic este propus ulterior titularizării prin concurs să desfăşoare activităţi didactice în altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile.
3. Două hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile:
• decizia nr. 1626 din 23 oct. 2003 din dosarul 1437/CM/2003, pusă în execuţie doar 5 ani (anii 2005-2010)
• decizia 1625/23 oct. 2003 din dosar 1436/CM/2003 a Tribunalului Dolj. Nu a fost pusă în execuţie niciodată, pentru că nu am renunţat la o clauză generală impusă de clanul lui Popescu Dan: am solicitat ca în contractul individual de muncă să fie precizat felul muncii, conform specializării pe care m-am titularizat.

Clanul lui Popescu Dan - prorector, a refuzat să pună în aplicare două hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile:
1. Sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă cu nr. 1626 din 23 oct. 2003 din dosarul 1437/CM/2003, Tribunalul Dolj, hotărâre pusă în execuţie de pârâtă în anul 2005.
• timp de doi ani (2003-2005), Marian Gheorghe, ca şef de catedră, susţinut de Popescu Dan, care îndeplinea funcţia de decan, nu a pus-o în execuţie, păstrând ore de programarea calculatoarelor pentru el şi fiul său, Marian Marius;
• la sesizările mele continue către parchete şi Ministerul Educaţiei, Ion Vladimirescu a pus în execuţie decizia nr. 1626 în anul 2005 şi m-a inclus ca titular pe un post cu discipline de "Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare";
• în anul univ. 2010/2011, clanul lui Popescu Dan a considerat că sentinţa a fost prescrisă şi disciplinele de Programarea calculatoarelor, în anul univ. 2010/2011, au fost trecute în posturi vacante (poziţiile 13 şi 16 din statul de funcţii pe anul univ. 2010/2011).
2. Sentinţa judecătorească 1625/23 oct. 2003 din dosar 1436/CM/2003 a Tribunalului Dolj. Prin sentinţa judecătorească definitivă şi irevocabilă cu nr. 1625 din dosar 1436/CM/2003 pârâta a fost obligată să-mi încheie un nou contract individual de muncă, conform legii 53/2003.

Clanul lui Popescu Dan nu a vrut să-mi încheie contract individual de muncă decât dacă renunţ la precizarea specializării (meseriei) în cadrul contractului. Scopul urmărit de clanul lui Popescu Dan a fost să scape de mine pentru a putea să-şi realizeze nestingherit scopurile mafiote: promovări frauduloase, acreditarea secţiei de calculatoare în limba engleză, unde fiica sa, Popescu Elvira, are ore de predare, fiul lui Marian Gheorghe are ore de predare, Ion Vladimirescu cu doi copii promovaţi la rang de conferenţiar şi profesor ş.a.

Acelaşi,
Ion Cârstea

 

 

 

EDITORIAL

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.  Cred că demult nu am mai văzut un asemenea spectacol. Ieftin și lipsit de orice respect pentru alegători.  Un circ ieftin, dar cu locuri scumpe. În această atmosferă de târg de vechituri, nimeni nu are interes să explice cum vom trăi în următorii patru ani. Vedem cum costu ...

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
06:09
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou