Pasteur, ingineria Chiajna

Ştefan Diaconu, 21 iulie 2014, Ora 00:00

  • print
  • |
pasteur-ingineria-chiajna-41898-1.jpg

DNA-ul pare să fie, de ceva vreme, într-un adevărat tur de forță. De la Mircea Băsescu la Dan Voiculescu, de la Duicu la Nicușor Constantinescu, procurorii încearcă să ne demonstreze că-și fac datoria. Un observator independent ar putea observa, însă, că sunt vizate doar nume sau funcții de impact, cu efect la populație, și mai puțin cazurile mai puțin mediatizate, dar care au produs statului român cele mai mari pierderi.

Agenția Domeniilor Statului, instituție de maxim impact pentru bugetul de stat și pentru interesele statului, aruncată, chiar de către președintele Băsescu în curtea lui „tata socru" Ilie Sârbu rămâne, în continuare, de neatins. Deși aici s-au derulat cele mai mari tunuri din istoria economică postdecembristă a României, plătite, cu vârf și îndesat, din buzunarul public al românilor.

Privatizarea privilegiată a Institutului Pasteur, dar și documentele prin care statul român a legalizat tunul imobiliar din această speță reprezintă, și acum, un cartof fierbinte pentru autorități, care se feresc să se atingă de dosarul cu pricina.

Un teren achiziționat de la ADS cu 1,8 euro pe metrul pătrat și vândut, imediat, cu 200-300 de euro nu reprezintă un semn de întrebare pentru autorități. ADS sau Curtea de Conturi au privit cu seninătate ce se întâmplă. Prejudiciul adus statului român nu înseamnă nimic pentru reprezentanții acestor instituții.

Terenurile dispar, ca prin minune

Pentru terenul în suprafaţă de 761.002,50 mp, teren situat în Municipiul Bucureşti, s-a obţinut suma de 17.344.570 RON, adică mai puțin de 10 RON pe mp, echivalent cu aproximativ 2 EURO pe mp, preţ aferent anului 2007.

Ţinând seama că A&S Internaţional 2000 SRL a vândut, în aceeaşi perioadă de timp, terenuri în aceeaşi zonă cu peste 200 euro, rezultă un prejudiciu de minim 150 milioane euro.

Pentru celelalte terenuri de incintă, SN Institutul Naţional Pasteur SA nu a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, statul român fiind prejudiciat în acest fel cu sume importante prin încălcarea clauzelor contractuale, totul petrecându-se sub privirile pline de îngăduinţă ale Directorului Direcţiei Executări Contracte, Elena Rotaru.

În baza Contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000, care a avut drept obiect privatizarea SN Institutul Pasteur de către SC A&S Internaţional 2000 SRL, a fost încheiat, în conformitate cu legile de privatizare, Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000.
Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni prevedea faptul că suprafaţa de 498,5 ha teren agricol, din care 461,5 ha teren arabil respectiv 17 ha păşune, suprafaţă aflată în folosinţa SN Institutul Pasteur SA, va face obiectul unui contract de concesiune.

Obiectul Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000 l-a constituit terenul în suprafaţă de 449,08 ha, situat în localitatea Bulbucata, jud. Giurgiu respectiv Prelungirea Ghencea, nr. 78, sector 6, Bucureşti.

Se constată cu uşurinţă faptul că din suprafaţa de 498,5 ha teren agricol a fost concesionată suprafaţa totală de de 449,08 ha, dispărând în două luni de zile o suprafaţă de 49,42 HA, situată în Bucureşti, bdul. Prelungirea Ghencea.

În Bucureşti, conform contractului de concesionare, terenul era în suprafaţă de 239,21 ha, din care 193,01 ha teren agricol, respectiv 46,2 ha teren neagricol.

Mai existau 13 ha teren agricol în localitatea Domneşti, judeţ Ilfov, respectiv 5 ha teren agricol situate în localitatea Baloteşti, judeţ Ilfov, aflate în administrarea institutului, care nu au fost cuprinse în contractul de concesiune.

Există un singur document de predare - preluare al terenurilor, care a fost luat în consideraţie de către Agenţia Domeniilor Statului: Procesul verbal nr. 27431/06.07.2001, prin care s-a predat suprafaţa de 53,28 ha teren arabil situat în Bucureşti, document ce ridică grave probleme de ordin legal, aspecte pe care le vom analiza în numerele viitoare.
În temeiul Procesului verbal de predare - preluare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/21.11.2001, obiectul contractului de concesiune constituindu-l o suprafaţă totală de 185,93 ha, din care 139,73 ha teren agricol respectiv 46,2 ha teren neagricol.

Cum poți să dai ce nu-i al tău

Se constată, din cele prezentate mai sus, grave încălcări ale clauzelor contractuale şi ale legislaţiei specifice, totul petrecându-se sub îngăduinţa unor angajaţi ai ADS, din motive lesne de înţeles.

Astfel, aşa cum am mai arătat, în loc să aplice sancţiunile legale cu privire la aceste încălcări ale sarcinilor contractual şi prevederilor legale, Directoarea Direcţiei Executări Contracte, apărătoare devotată a intereselor SC A&S Internaţional 2000 SRL, a supus spre aprobare, în repetate rânduri, Actul adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000.

Prin încheierea actului adiţional se urmărea diminuarea suprafeţei din contract cu 188,91 ha teren cu destinaţie agricolă, situat în str. Prelungirea Ghencea, sector 6, Bucureşti, în baza Protocolului de predare - preluare nr. 108012/07.10.2003.

Cu privire la acest protocol de predare - preluare facem câteva observaţii:

1.Se solicita diminuarea suprafeţei contractului cu suprafaţa de 188.91 ha pe teritoriul administrativ Bucureşti, în condiţiile în care suprafaţa totală aferentă contractului era de 185,93 ha.

2.Situaţia terenurilor la nivel tarla - parcelă precum şi în ceea ce priveşte categoriile de folosinţă prezintă grave inadvertenţe.

3. Protocolul de predare - preluare a fost încheiat în baza următoarelor Hotărâri ale Comisiei Judeţene Ilfov la propunerea Comisiei locale Chiajna:

a) Hotărârea Comisiei Judeţene Ilfov nr. 689/24.09.2003 care validează dreptul de proprietate pentru locatori şi acţionari de la SC Cilezo SA Ciorogârla, pentru o suprafaţă totală de 72 ha.

Acţionarii şi locatorii sunt persoane fizice al căror teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate era situat pe teritoriul SC Cilezo SA Ciorogârla, deci trebuia reconstituit dreptul de proprietate în aceeaşi localitate.

Există suspiciunea că asupra dreptului de proprietate al locatorilor şi acţionarilor de la SC Cilezo SA Ciorogârla avea dreptul să se pronunţe Comisia locală Ciorogârla şi nicidecum Comisia locală Chiajna.

b) Hotărârea Comisiei Judeţene Ilfov nr. 594/18.07.2003 prin care este înscris dreptul de proprietate al SN Institutul Pasteur SA pentru o suprafaţă de 107,91 ha.

Complet fraudulos

SN Institutul Pasteur SA nu a avut terenuri în proprietate pe teritoriul administrativ al localităţii Chiajna; pe cale de consecinţă, Comisia locală Chiajna nu avea dreptul să reconstituie dreptul de proprietate pentru societatea în cauză.

Mai mult, Primăria Chiajna reconstituie dreptul de proprietate pentru SN Institutul Pasteur SA, deşi nu a deţinut teren în acea localitate, pe teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti.

În baza Protocolului de predare - preluare nr. 101012/07.10.2003 a fost emis pentru SN Institutul Pasteur SA, Titlul de Proprietate nr. 68401 din data de 05.02.2004 pentru o suprafaţă de 107,91 ha, teren situat în Bdul. Prelungirea Ghencea, sector VI, Bucureşti.

Prin încheierea ilegală a Actului adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, se urmărea nu numai ascunderea gravelor încălcări ale prevederilor contractuale stipulate în contractul respectiv, fapte soldate cu grave prejudicii cauzate statului român, dar şi trecerea în proprietatea SN Institutul Pasteur SA a suprafeţei de 107,91 ha, statul român fiind prejudiciat în acest fel cu peste 200 milioane euro.

 

 

 

EDITORIAL

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.  Cred că demult nu am mai văzut un asemenea spectacol. Ieftin și lipsit de orice respect pentru alegători.  Un circ ieftin, dar cu locuri scumpe. În această atmosferă de târg de vechituri, nimeni nu are interes să explice cum vom trăi în următorii patru ani. Vedem cum costu ...

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
22:54
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou