Privatizarea Institutului Pasteur. Crimă organizată și spălare de bani. Prejudiciu peste 500 milioane de euro

Ştefan Diaconu, 5 iunie 2015, Ora 09:37

  • print
  • |
privatizarea-institutului-pasteur-crima-organizata-si-spalare-de-bani-prejudiciu-peste-500-milioane-de-euro-46556-1.jpg

De o bună bucată de timp, ziarul nostru dezvăluie o afacere cu grave consecinţe pentru bugetul de stat care, prin mărimea prejudiciilor, pune în umbră cazuri mult mai mediatizate precum cazul Voiculescu - privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare sau cazul Microsoft.

Ne-am manifestat nedumerirea pentru faptul că dacă în alte cazuri făptaşii fie au primit pedepse grele fie sunt sub lupa organelor de anchetă, în cazul nostru, autorii " ingineriei financiare Pasteur " sunt nu numai bine mersi în libertate, fără să-i deranjeze cineva, dar, unii, probabil pentru " meritele lor deosebite " ocupă în continuare funcţii de conducere în instituţiile statului sau desfăşoară afaceri profitabile, deşi într-un caz mult mai subţire - privatizarea ICA - făptaşii au primit ani grei de închisoare.

În pofida faptului că am prezentat intens cazul S N Institutul Pasteur SA în paginile ziarului nostru, mai mult, am sesizat numeroase instituţii ale statului cu privire la gravele încălcări ale legii soldate cu un grav prejudiciu adus Statului Român, singura reacţie de până acum a autorităţilor competente a fost... tăcere.

Mai grav este faptul că privatizarea S N Institutul Pasteur SA - veritabilă gaură neagră a bugetului de stat - produce în continuare prejudicii statului român, Agenţia Domeniilor Statului, instituţia obligată să monitorizeze desfăşurarea în condiţii legale a contractului, neluând până în prezent măsurile care impuneau în vederea stopării fenomenului...

Vom continua seria întrebărilor adresate Agenţiei Domeniilor Statului referitoare la situaţia actuală a contractului de privatizare privind S N Institutul Pasteur SA, întrebări la care până în prezent răspunsul respectivei instituţii a fost ...tăcere, nu înainte de a reaminti câteva date despre privatizarea S N Institutul Pasteur SA.

În data de 30.10.2000, a fost incheiat intre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si SC A&S International 2000 SRL, Contractul de vinzare cumparare de actiuni nr. 60, în vederea privatizării S N Institutul Pasteur SA.

La momentul privatizării, S N Institutul Pasteur SA prezenta un activ net în mărime de 15.012.053.000 ROL, sumă mai mare decât obligaţiile de plată stabilite cumpărătorului - SC A&S International 2000 SRL - obligaţii eşalonate pe o perioadă de trei ani.

Dar seria cadourilor oferite cumpărătorului acţiunilor nu s-a limitat doar la oferirea gratis a S N Institutul Pasteur SA, societate ce deţinea nu numai un patrimoniu imobiliar imens dar avea şi un rol strategic în asigurarea securităţii alimentare.

În consecinţă, contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni prevedea obligativitatea cumpărătorului, în calitate de acţionar, să păstreze în totalitate obiectul de activitate al societăţii, aşa cum este prevăzut în HG 638/25.09.2008.

Cităm câteva dintre obligaţii:
- să presteze gratuit la cererea MAA, activităţi de diagnostic în caz de necesitate, în cazul suspicionării evoluţiei bolilor din lista A 
- să ofere cu prioritate Ministerului Agriculturii rezultatele cercetărilor efectuate
- să menţină activitatea de cercetare şi diagnostic veterinar în obiectul de activitate, etc.

A îndeplinit, după privatizare, S N Institutul Pasteur SA aceste obligaţii vitale pentru statul român? A verificat Ministerul Agriculturii îndeplinirea acestor obligaţii? A calculat Ministerul Agriculturii valoarea prejudiciilor create prin neîndeplinirea acestor obligaţii?

Dar să nu fim nedrepţi : cumpărătorul acţiunilor, SC A&S International 2000 SRL, era mult prea preocupat cu numerele de magie ce vizau intrarea în circuitul civil a terenurilor primite cadou cu ocazia privatizării.

Astfel, în Situaţia terenului de incintă al SN Institutul Pasteur SA menţionată în Anexa nr. 2 la HG nr. 376/01.10.1998, prin care s-a înfiinţat Societatea NaţionaIă Institutul Pasteur SA prin reorganizarea Regiei Autonome ,, Institutul Naţional de Medicină Veterinară Pasteur ," era cuprinsă ,, Lista cuprinzînd sucursalele şi biobazele organizate cu ca unităţi fără personalitate juridică în structura Societatăţii NaţionaIe Institutul Pasteur SA ":

1.Sucursala Arad
2.Sucursala Braşov
3.Sucursala Cluj - Napoca - teren în suprafaţă de 1.114,13 mp, pentru care exista certificat de atestare a dreptului de proprietate
4.Sucursala Constanţa
5.Sucursala Craiova - Craiova, Calea Dunării nr. 35
6.Sucursala Iaşi - Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46
7. Biobaza Boja - Bucureşti, Şos. Bucureşti - Domneşti, sector VI
8. Biobaza Bulbucata - comuna Bulbucata , judeţ Giurgiu

Conform contractului de privatizare, SNI Pasteur SA avea obligaţia de a obţine certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru următoarele terenuri de incintă în suprafaţă totală de 889.659,87 mp, cu urmatoarea configuratie:

-Prelungirea Ghencea nr. 78, Sector 6, Bucuresti = 433.000 mp
- Sediul central din Calea Giulesti nr. 333, Sector 6 Bucuresti = 328.000 mp
- Biobaza Bulbucata, jud.Giurgiu = 107.000 mp
- Sucursala Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 91 - 93, = 9.000 mp
- Sucursala Brasov, Str. Stejarului nr. 8 = 14.975 mp
- Sucursala Constanta, Bdul. Mamaia, nr. 304 = 7700mp

Dacă facem totalul suprafeţelor aferente fiecărei sucursale, rezultă o suprafaţă totală de 899675 mp : rezultă că printr-o simplă operaţie aritmetică, SC A&S Internaţional 2000 SRL, a primit gratuit o suprafaţă de 10015,13 ha, teren situat în mari oraşe ale ţării.
Pentru suprafatele mentionate în contract, cumparatorul avea obligatia de a obtine Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate, in conformitate cu HG 834/1991: în echivalent cu valoarea terenului, statul român urma să dobândească acţiuni la Societatea Nationala Institutul Pasteur Bucuresti.

Faţă de sucursalele trecute în contractul de privatizare, SNI Pasteur SA mai deţinea două sucursale - Craiova şi Iaşi - pentru care nu a existat obligaţia ca societatea să obţină Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate. Rezultă noi suprafeţe de teren ce au fost oferite gratis cumpărătorului, SC A&S Internaţional 2000 SRL.

La data de 28.01.2007, s-a incheiat Contractul de vinzare - cumparare de actiuni nr. 02/28.01.2007, ca urmarea obtinerii urmatoarelor Certificate de Atestare ale Dreptului de Proprietate 
-M 07 nr. 3040, din data de 16.11.2004 in suprafaţă de 32.698,3 mp, teren situat in Calea Giulesti nr. 248, Sector 6
- M 07 nr. 3035, din data de 15.10.2004 in suprafata de 433.005,29 mp teren situate in Prelungirea Ghencea, nr. 414, Sector 6
- M 07 nr. 3124/04.08.2006, in suprafata de 295.298,91 mp, teren situat in Calea Giulesti, nr. 333

Facem observatia ca terenul in suprafata de 32.698,3 mp, care face obiectul Certificatului M 07 nr 3040, se află situat pe Calea Giulesti, nr. 248, el NEfăcând parte din Contractul de vinzare - cumparare actiuni nr. 60/30.10.2000.

Facem totodată menţiunea că au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru o suprafata de 761.002,50 mp, dintr - un total de 889.659,87 mp cât reprezenta terenul de incintă aferent Contractului de vinzare - cumparare acţiuni nr. 60/30.10.2000, Statul Roman fiind prejudiciat în acest mod de sume uriaşe.

Rezultă o suprafaţă suplimentară de peste 170256,67 mp obţinută gratis, pentru care nu s-au obţinut Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate.

Dar marele cadou a fost oferit în mod elegant de către Ministerul Agriculturii cu ocazia sărbătorilor de iarnă : astfel în baza contractului de privatizare, în data de 13.12.2000, a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, având ca obiect o suprafaţa totală de de 449,08 ha teren agricol, din care în Bucureşti - Prelungirea Ghencea, sector VI - se afla o suprafaţă de 239,21 ha teren agricol.
Reamintim faptul că în Contractul de vînzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000, sânt stipulate la ART. 7.7.3, următoarele : „ Suprafaţa de 498,5 ha teren agricol, din care 481,5 ha teren arabil şi 17 ha păşune naturală, aflate în folosinţa SN Institutul Pasteur SA va face obiectul unui contract de concesiune, conform opţiunii Cumpărătorului, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi SN Institutul Pasteur SA prin negociere directă, conform prevederilor HG nr. 450/1999. "


Se constată cu uşurinţă faptul că din suprafaţa de 498,5 ha teren agricol a fost concesionată suprafaţa totală de de 449,08 ha, mai puţin cu 49,42 ha, teren situat în Bucureşti, şi oferit gratuit cumpărătorului - SC A&S International 2000 SRL. Ăsta da cadou!

De altfel, în diferite documente sunt evidenţiate suprafeţe suplimentare, care nu au fost trecute în contractul de concesiune:
-total teren cu destinaţie agricolă aflat în folosinţa SN Institutul Pasteur SA înainte de privatizare : 572 ha
- Baloteşti = 5 ha
- Domneşti = 13,3 ha

Rezultă o suprafaţă suplimentară de peste 90 ha dispărută din patrimoniul SN Institutul Pasteur SA cu ocazia privatizării.
În baza Procesului verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001,încheiat cu încălcarea legii, Agenţia Domeniilor Statului a predat Comisiei locale Chiajna un teren agricol în suprafaţă de 53,28 ha, teren arabil situat în Bucureşti, Prelungirea Ghencea.

Prin Protocolul de predare - preluare al terenurilor nr. 108012 - din data de 07.10.2003, Agenţia Domeniilor Statului a predat Comisiei locale Chaijna, o suprafaţă de 188.91 ha, din care arabil 167,91 ha, pe teritoriul administrativ Bucureşti.

În baza protocolului menţionat mai sus, a fost emis pentru SN Institutul Pasteur SA, Titlul de proprietate nr. 68.401/05.02.2004 pentru suprafaţa de 107,91 ha pe teritoriul administrativ Bucureşti.
Având în vedere gravele încălcări ale legii, Primăria comunei Chiajna a solicitat anularea Titlul de proprietate nr. 68.401/05.02.2004, pentru suprafaţa de 107,91 ha situată pe teritoriul administrativ Bucureşti, având ca titular SN Institutul Pasteur SA.

Cauza a constituit obiectul Dosarului nr. 1560/303/2008, soluţionat prin Sentinţa Civilă nr. 3028/13.04.2010, pronunţată de Judecătoria sector 6, rămasă definitivă şi irevocabilă în data de 11.03.2011. Sentinţa a constat nulitatea absolută a Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impunea ca Agenţia Domeniilor Statului să preia terenul în suprafaţă 107,91 ha, situat pe teritoriul administrativ Bucureşti, teren ce a constituit obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004.

Mai mult, Agenţia Domeniilor Statului trebuia să întreprindă demersurile necesare în vederea anulării Protocolului de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003 precum şi a Procesului verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, încheiat în condiţii similare cu protocolul amintit mai sus.

Recapitulând, putem afirma că prin diferite manevre frauduloase, din terenurile cu destinaţie agricolă au fost furate din patrimoniul statului terenuri în suprafaţă totală de aproximativ 340 ha în afara unei alte suprafeţe de 73,5 ha, care se afla în folosinţa SN Institutul Pasteur SA şi nu se regăseşte în Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000.

O mare parte din terenuri au fost vândute, preţul de vânzare variind între 100 - 200 euro/mp ; rezultă că valoarea prejudiciului provocat statului român este estimat în jurul sumei de 500 milioane euro.

Referitor la cele prezentate mai sus, punem următoarele întrebări Agenţiei Domeniilor Statului ( unele au fost prezentate şi în numerele trecute ale ziarului dar răspunsul respectivei instituţii a fost ... tăcere ), precum şi Ministerului Agriculturii:

1. Aveţi cunoştinţă de Sentinţa Civilă nr. 3028/13.04.2010, pronunţată de Judecătoria sector 6, rămasă definitivă şi irevocabilă în data de 11.03.2011?
2. Agenţia Domeniilor Statului a preluat terenul în suprafaţă de 107,91 ha, situat pe teritoriul administrativ Bucureşti, teren ce a constituit obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004 ?
3. Dacă terenul nu a fost preluat, care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse în vederea preluării terenului ?
4. În cazul în care terenul în cauză nu a fost preluat, care este întinderea prejudiciului cauzat de nepreluarea terenului ?
5. Având în vedere că Procesul verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001 a fost încheiat în condiţii similare de încălcare flagrantă a legii, care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse în vederea anulării respectivului document ? 
6. Care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse referitor la terenul în suprafaţă de 81 ha ce face obiectul Protocolului de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003 şi nu face obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004 ?
7. Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000 cuprinde şi suprafaţa de 188,91 ha, situată în Bucureşti ?
8. În caz afirmativ, cum explicaţi realizarea unor lucrări agricole pe un teren plin de construcţii ? 
9. Normele Agenţiei Domeniilor Statului prevăd obligativitate verificării pe teren efectuarea acestor lucrări ?
10. Cum explicaţi menţinerea în vigoare a Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000, în condiţiile în care o mare parte din suprafaţa contractului este plină de construcţii ?
11. Care sunt măsurile preconizate a fi luate de către Agenţia Domeniilor Statului în vederea intrării în legalitate ?
12. Ce măsuri intenţionează să ia Agenţiei Domeniilor Statului în vederea rezilierii Contractului de vinzare - cumparare actiuni nr. 02/28.01.2007, măsură dispusă de Ministerului Agriculturii prin Nota de control nr. 239356/07.06.2007 ?
13. Care este valoarea prejudiciului provocat Agenţiei Domeniilor Statului prin încheierea Contractului de vinzare - cumparare actiuni nr. 02/28.01.2007 ?
14. Care este valoarea prejudiciului cauzat Agenţiei Domeniilor Statului prin încheierea cu întârziere a Contractului de vinzare - cumparare actiuni nr. 02/28.01.2007 ?
15. Care sunt măsurile preconizate a fi luate în vederea recuperării prejudiciului menţionat mai sus ?
16. Care sunt măsurile preconizate a fi luate de către Agenţia Domeniilor Statului în vederea obligării SN Institutul Pasteur SA de a obţine Certificate de atestare a dreptului de proprietate şi pentru următoarele suprafeţe de teren: 
- suprafaţa de 128657,37 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa de 889.659,87 mp menţionată explicit în contract şi suprafata de 761.002,50 mp, pentru care a fost obţinut Certificate de atestare a dreptului de proprietate
- suprafaţa de 32.698,3 mp, care face obiectul Certificatului M 07 nr 3040, teren ce se află situat pe Calea Giulesti, nr. 248, el nefăcând parte din Contractul de vinzare - cumparare actiuni nr. 60/30.10.2000
- suprafaţa de 10015,13 ha, rezultată din suprafaţa totală rezultată din însumarea suprafeţelor aferente sucursalelor menţionate în contract şi suprafaţa menţionată explicit în contract pentru care trebuiau obţinute 
Certificate de atestare a dreptului de proprietate
- suprafeţele de teren aferente sucursalelor Iaşi şi Craiova, care au fost omise din contract
17. Care este valoarea prejudiciului cauzat Agenţiei Domeniilor Statului prin faptul că SN Institutul Pasteur SA nu a obţinut Certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile de mai sus ?
18. Care sunt măsurile preconizate a fi luate în vederea recuperării prejudiciului menţionat mai sus ? 
19. Care sunt măsurile preconizate a fi luate în vederea recuperării următoarelor suprafeţe de teren :
- Baloteşti = 5 ha
- Domneşti = 13,3 ha
- Bucureşti= 49,42ha ( diferenţă între terenul prevăzut în contractul de vânzare - acţiuni şi cel de concesionare 
- restul terenurilor deţinute de SN Institutul Pasteur SA înainte şi după privatizare 
20. Cum apreciază Ministerul Agriculturii îndeplinirea de către SN Institutul Pasteur SA a următoarelor obligaţii contractuale :
- să presteze gratuit la cererea MAA, activităţi de diagnostic în caz de necesitate, în cazul suspicionării evoluţiei bolilor din lista A 
- să ofere cu prioritate Ministerului Agriculturii rezultatele cercetărilor efectuate
- să menţină activitatea de cercetare şi diagnostic veterinar în obiectul de activitate,etc.
21. Care sunt prejudiciile estimate de către Ministerului Agriculturii în urma neîndeplinirii acestor obligaţii contractuale ?
22. Care sunt măsurile preconizate a fi luate în vederea recuperării prejudiciilor ?

 

 

EDITORIAL

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.

Alegeri Giurgiu, anul de grație 2024.  Cred că demult nu am mai văzut un asemenea spectacol. Ieftin și lipsit de orice respect pentru alegători.  Un circ ieftin, dar cu locuri scumpe. În această atmosferă de târg de vechituri, nimeni nu are interes să explice cum vom trăi în următorii patru ani. Vedem cum costu ...

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
04:35
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou