Best Dental

ADS, antecamera pușcăriei

Constantin Georgescu, 13 octombrie 2014, Ora 00:01

  • print
  • |
ads-antecamera-puscariei-43894-1.jpg

Crima organizată şi privatizarea Institutului Pasteur * Prejudiciu de peste 500 milioane de euro

Ziarul Atac a publicat şi va continua să publice totul despre privatizarea şi falimentarea perlei cercetării româneşti, Institutul Pasteur. În acest material vă prezentăm numele persoanelor care au contribuit, direct sau indirect, la cel mai mare tun imobiliar şi nu numai, cât şi condamnările unora dintre autori primite pentru implicarea în alte fapte penale.

Înfiinţată prin Legea nr. 268/2001, ca instituţie de interes public în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), Agenţia Domeniilor Statului (ADS) are ca atribuţie principală administrarea terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinând proprietăţii private a statului. Încă de la înfiinţare, ADS, locul unde se aranjau contractele de concesiune a mii de hectare de terenuri agricole din întreaga ţară, a constituit o sursă consistentă de venituri pentru partidele aflate la putere, dar şi pentru persoanele care s-au aflat la conducerea instituţiei în această perioadă. Că acolo s-au derulat afaceri necurate, o demonstrează faptul că din cei cinci preşedinţi care au condus ADS din 2001 până în 2011, trei sunt fie cercetaţi, fie judecaţi penal, iar unul, şi anume, Daniel Drăgan, este chiar condamnat, pentru diferite fapte penale, săvârşite în perioada în care s-a aflat la conducerea instituţiei.

Astfel, Vasile Cristinel Candet, primul director al ADS începând cu anul 2001, împreună cu Mihai Ciobanu, şef Direcţie urmărire contracte de la ADS, au fost trimişi, în mai 2008, în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie. Aceştia sunt judecaţi pentru grave infracţiuni de corupţie comise în arendarea Insulei Mari a Brăilei către baronul PSD Culiță Tărâță. Procesul a fost tergiversat şi blocat prin tot felul de metode procedurale, la limita legii, până i s-a pierdut urma.

Al doilea şef al ADS, Corneliu Popa, succesorul lui Candet, face la rândul său obiectul mai multor dosare penale. De exemplu, în decembrie 2007, Serviciul Teritorial Anticorupţie Oradea a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Maria Schutz, manager al mai multor societăţi comerciale din judeţul Dolj, Corneliu Popa şi a aceluiaşi Mihai Ciobanu, pentru înşelăciune în dauna statului, cu un prejudiciu de cinci milioane de euro. Şi acest proces trenează pe la diverse instanțe de judecată.

Succesorii lui Corneliu Popa, Tanczos Barna şi Nicolae Giurgea, nu au fost acuzaţi penal. În schimb, Barna s-a ales cu un cuţit înfipt în spate, chiar în biroul lui, de un cetăţean exasperat că nu-i este retrocedată proprietatea din cauza jocurilor de interese ale celor din conducerea ADS.
Un alt fost şef al ADS, liberalul Daniel Drăgan, a fost trimis şi el în judecată de procurorii anticorupţie în iulie 2007, pentru retrocedarea ilegală a 147,14 ha de teren, în localitatea Popești-Leordeni, judeţul Ilfov, cu un prejudiciu estimat la 80 de milioane de euro.

Un alt liberal, Mogoș Lucian, de profesie medic, în puținul timp cât a fost președinte la ADS s-a ales cu două dosare cercetate în prezent de DNA. Și nu este singurul.

În baza HG nr. 376/01.10.1998, s-a înfiinţat Societatea Naţională Institutul Pasteur SA prin reorganizarea Regiei Autonome "Institutul Naţional de Medicină Veterinară Pasteur", fapt ce a făcut posibilă demararea procedurii de privatizare.

PERSOANE VINOVATE - Semnatari ai HG nr. 376/01.10.1998:

1. Premier = Radu Vasile-decedat
2. Ministrul MAA = Dinu Gavrilescu - cercetat în afacerea Transchem;
3. Ministrul Reformei = Ioan Mureşan: în prezent execută o condamnare pentru fapte de corupţie;
4. Ministrul Privatizării = Sorin Dumitriu - cercetat pentru fapte de corupţie;
5. Ministrul Finanţelor = Decebal Traian Remeş - a fost condamnat la închisoare pentru fapte de corupţie;
6. Ministrul Protecţiei Sociale = Alexandru Atanasiu - cercetat în prezent în dosarul Microsoft, pentru fapte de corupţie

În vederea privatizării, patrimoniul SN Institutul Pasteur Bucureşti SA nu a fost reevaluat; mai mult, situaţia patrimonială a respectivei societăţi a fost falsificată în sensul scăderii valorii activelor şi creşterea valorii pasivelor.

PERSOANE VINOVATE - Administrator al SN Institutul Naţional Pasteur SA - Constantin Ştirbu. Administratorul institutului de la data privatizării (rămas în funcţie datorită " meritelor deosebite" şi după privatizare) a falsificat datele privind situaţia economico - financiară a SN Institutul Naţional Pasteur SA.

CONTRACTUL DE VÂNZARE - CUMPĂRARE DE ACŢIUNI NR. 60/30.10.2000
În data de 30.10.2000 a fost încheiat intre Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi SC A&S Internaţional 2000 SRL, Contractul de vânzare cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000.

PERSOANE VINOVATE:

A) Semnatari ai contractului:
1. Ministru al MAA = Ioan Avram Mureşan;
2. Director general Direcţia Generală Privatizare Patrimoniu = Cristiana Gyamant :
- cercetată de DNA în alte dosare
- lucrează la SC A&S Internaţional 2000 SRL, după semnarea contractului;
3. Director Direcţia Legislaţie, Contencios = Eleonora Sebeni;
4. Director Direcţia Privatizare = Marin Daniel Cernat;

La licitaţia organizată în vederea încheierii contractului de privatizare a participat o singură societate - SC A&S Internaţional 2000 SRL.

PERSOANE VINOVATE:

A) Comisia de negociere a contractului de privatizare :
1.Dragoş Tănăsoiu - preşedinte
2. Eleonora Sebeni
3. Emil Stănescu
4. Cristiana Gyamant
5. Leonardo Brăila

Situaţia terenului de incintă al SN Institutul Pasteur SA a fost falsificată în sensul diminuării ei şi neincluderii a două sucursale : Craiova şi Iaşi.

PERSOANE VINOVATE:

A) Semnatarii contractului de privatizare şi cei care l-au monitorizat:
1. Director general ADS (post similar cu cel de Preşedinte ADS) = Corneliu Popa - condamnat la închisoare, în dosarul Orser Oradea;
2. Director Direcţia Urmărire Contracte = Elena Rotaru - băiatul ei a fost angajat mult timp la SC A&S Internaţional 2000 SRL;
3. Director Direcţia Urmărire Contracte - Mihai Ciobanu ( 2004 ) - a fost condamnat în dosarul Orser Oradea;
4. Director Direcţia Juridică = Cătălin Sandu - a fost condamnat la închisoare în dosarul ICA.

Pentru suprafeţele menţionate în contract, cumpărătorul avea obligaţia de a obţine Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate, în conformitate cu HG 834/1991: în echivalent cu valoarea terenului, statul român urma să dobândească acţiuni la Societatea Naţională Institutul Pasteur Bucureşti - au fost obţinute foarte târziu şi nu pentru toată suprafaţa.

PERSOANE VINOVATE:

1. Director Direcţia Urmărire Contracte - Elena Rotaru
2. Director Direcţia Urmărire Contracte - Mihai Ciobanu ( 2004 )
3. Director Direcţia Privatizare : Marian Ioan
La data de 28.01.2007, s-a încheiat Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 02/28.01.2007, pentru o suprafaţă de 761.002,50 mp, situată în Bucureşti, la preţul derizoriu de 2 euro mp.

PERSOANE VINOVATE:

A) Semnatarii contractului:
1. Preşedinte ADS = Barna Tanczos
2. Director Direcţia Juridică = Kornelia Nagy - Bege - apropiată a lui Barna Tanczos (adusă de el la ADS şi plecată o dată cu acesta).
3. Director Direcţia Privatizare = Marian Ioan - vinovat principal.
4. Director Direcţia Urmărire Contracte - Elena Rotaru

Cu privire la Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/28.01.2007, Direcţia Generală de Inspecţii Tehnice şi Control din cadrul Ministerului Agriculturii a întocmit Nota de control nr. 239356/07.06.2007, prin care s-a dispus ADS - ului, rezilierea contractului respectiv - nu a fost pusă în aplicare

PERSOANE VINOVATE:

1.Preşedinte ADS = Barna Tanczos
2. Preşedinte ADS = Daniel Drăgan = a fost condamnat la închisoare 6 ani
3. Director Direcţia Urmărire Contracte = Elena Rotaru
4. Director Direcţia Privatizare = Marian Ioan

CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 66/13.12.2000
Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000 prevedea obligativitatea concesionării unei suprafeţe de 498,5 ha teren agricol; obiectul Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000 l-a constituit terenul în suprafaţă de 449,08 ha.
Se constată cu uşurinţă faptul că s-a concesionat mai puţin cu 49,42 ha, teren situat în Bucureşti.
Au mai existat următoarele terenuri în folosinţa SN Institutul Pasteur SA, care nu apar în contractul de concesiune :
- Baloteşti = 5 ha
- Domneşti = 13,3 ha.

PERSOANE VINOVATE:

A)Semnatarii contractului de concesiune:
1. Director General Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei - Teodor Enache
În baza Procesului verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, încheiat cu încălcarea legii, Agenţia Domeniilor Statului a predat Comisiei locale Chiajna un teren agricol în suprafaţă de 53,28 ha, teren arabil situat în Bucureşti, Prelungirea Ghencea.

Prin Protocolul de predare - preluare al terenurilor nr. 108012 din data de 07.10.2003, Agenţia Domeniilor Statului a predat Comisiei locale Chiajna, o suprafaţă de 188.91 ha, din care arabil 167,91 ha, pe teritoriul administrativ Bucureşti.

În baza protocolului menţionat mai sus, a fost emis pentru SN Institutul Pasteur SA, Titlul de proprietate nr. 68.401/05.02.2004 pentru suprafaţa de 107,91 ha pe teritoriul administrativ Bucureşti.

PERSOANE VINOVAT:

A)Semnatarii documentelor respective:
1.Directorul general (similar postului de preşedinte) ADS - Corneliu Popa
2. Directorul Direcţiei Fond Funciar al ADS - Aurel Solcan - din anul 2011 lucrează la SC A&S Internaţional 2000 SRL
3. Membrii Comisiei locale Chiajna
4. Primarul localităţii Chiajna - Minea Mircea - ulterior primarul comunei Chiajna a mai dres busuiocul prin introducerea unei acţiuni în instanţă în vederea anulării Titlului de proprietate nr. 68.401/05.02.2004
5. Prefectul judeţului Ilfov - Teodor Filipescu

Deşi a plecat terenul din patrimoniul ADS - ului prin Protocolul de predare - preluare al terenurilor nr. 108012 / 07.10.2003, nu s-a putut întocmi Act adiţional la contractul de concesiune.

În ciuda faptului că terenul a fost vândut, pe el ridicându-se diferite clădiri, în contractul de concesiune au fost consemnate date false potrivit cărora SN Institutul Pasteur SA a efectuat lucrări agricole.

PERSOANE VINOVATE:

Director Direcţia Executări Contracte - Elena Rotaru.

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
19:41