Best Dental

Falimentul Institutului Pasteur, atentat la siguranța națională

Ziarul Atac, 26 noiembrie 2015, Ora 09:51

  • print
  • |
falimentul-institutului-pasteur-atentat-la-siguranta-nationala-46686-1.jpg

Dincolo de componenta economică și materială, prin care Sorin Stănescu, dar și înalți funcționari ai statului, angajați ai Agenței Domeniilor Statului și ai Ministerului Agriculturii s-au îmbogățit peste noapte, dincolo de partea juridică, atinsă prin încălcarea, cu brutalitate, a legislației, simulacrul de privatizare și acțiunile concertate care au dus la dispariția, prin diferite inginerii financiare, a întregului patrimoniu, a Institutului Pasteur, distrugerea calculată a unui întreg sector al economiei românești reprezintă, fără doar și poate, un atac premeditat la adresa siguranței naționale a României.

Manevrele întreprinse de Sorin Stănescu, pe piața sanitar-veterinară din țara noastră, acapararea întregului sector, profitând de faptul că Institutul Pasteur monopoliza, aproape, această zonă, apoi executarea sa, cu sânge rece, doar pentru a-și însuși patrimoniul, extrem de valoros, de ordinul sutelor de milioane de euro, poartă un singur nume: subminarea economiei naționale. O infracțiune pentru care, în 1989, soții Ceaușescu au fost puși la zid. Acum, însă, după 26 de ani, o asemenea acțiune îl recomandă, pe cel care o pune la cale și o duce la îndeplinire, drept om de afaceri abil, numai bun de folosit, în continuare, pentru afaceri cu statul român.

Legea, jucată în picioare

La fel ca în numerele trecute, vom continua să prezentăm modul în care a fost făcută privatizarea perlei cercetării românești, Institutul Pasteur. Ați văzut o mare parte a bunurilor vândute sub umbrela institutului: suprafețe enorme de teren, multe din ele situate în zona de nord a Capitalei, care la data vânzării și în anii ce au urmat aveau prețuri de neimaginat; terenuri situate în zona stațiunilor de munte; clădiri extrem de valoroase; un nume solid, cunoscut pe toate meridianele, în care marii jucători de pe piețele mondiale aveau toată încrederea; nu în ultimul rând, angajați și colaboratori de mare clasă, cercetători doriți de multe țări. Ce s-a ales din toate acestea? N-a mai rămas nimic. Institutul Pasteur este în faliment și, în cel mai scurt timp, va deveni istorie. Și nimeni nu plătește, pentru toate acestea.

Dar, toate la rândul lor. Să revenim la modul în care s-a desfășurat așa-zisa privatizare. A&S Internaţional 2000 SRL nici măcar nu avea dreptul să participe la licitaţie, deoarece avea debite, la acea dată, faţă de ADS. Pentru suprafaţa de minim 128658 mp nu a fost scos Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate, rezultând un alt prejudiciu. În Nota MADR nr. 239539/07.06.2007 s-a dispus ADS - ului rezilierea Contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 60/2000. Sunt doar câteva „mici amănunte" care arată că licitația a fost doar pentru ochii lumii. Câștigătorul se știa cu mult timp înainte.

Ce a urmat nu a făcut decât să confirme cele afirmate mai sus. Stănescu, prin firma sa, câștigătoare a Institutului, a tratat la fel de relaxat și obligațiile de îndeplinire a clauzelor contractuale.

În contract erau prevăzute o serie de obligaţii pe care, după privatizarea SNI Pasteur, trebuia să le îndeplinească, fapt care nu s-a realizat:

- Cumpărătorul, în calitate de acţionar, se obligă să păstreze în totalitate obiectul de activitate al societăţii, aşa cum este prevăzut în HG 638/25.09.2008;
- Cumpărătorul, în calitate de acţionar, se obligă să presteze gratuit, la cererea MAA, activităţi de diagnostic în caz de necesitate, în cazul suspicionării evoluţiei bolilor din lista A. Se încadra, cumva, gripa aviară în acest caz?

Litigii pe bandă rulantă

La data „vânzării" Institutului Pasteur către firma lui Stănescu, exista o listă lungă de litigii privitoare la patrimoniu. Motiv în plus pentru care privatizarea nu trebuia făcută și pentru care este lovită de nulitate. Doar câteva exemple:

1.Voinescu Elena şi Boldur Voinescu Ileana

Reclamantele solicită iniţial restituirea în natură a conacului Bulbucata şi a construcţiilor aferente terenului în suprafaţă de 3,5 ha. Prin Decizia Civilă nr. 273 A a Curţii de Apel Bucureşti din data de 28.10.2008 este constatată nulitatea parţială a Contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000, pentru un număr de acţiuni corespunzător valorii de 1.538.797 RON (sumă aferentă valorii imobilelor din litigiu). Suma reprezintă 63,98% din capitalul social al SN Institui Pasteur.

2. SC Gabi's Development SRL

Există litigiu cu A&S internaţional 2000 SRL A&S internaţional 2000 SRL, pentru un teren situat în Str. Stejărişului, nr. 8, Braşov, teren ce constituie obiectul Contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000

3. SC Steen Consulting SRL.

În litigiu cu A&S Internaţional 2000 SRL, obiectul fiind participarea ilegală a A&S Internaţional 2000 SRL la licitaţia pentru cumpărarea restului de acţiuni, în anul 2007 Reprezentată de Cabinetul de avocatură ,,Dancu Cătălin Radu".

SC Steen Consulting a cumpărat, în aprilie 2007, 14 ha situate în Bdul Ghencea nr. 91, contra sumei de 16 milioane euro.
Prin intermediul firmei Highstown România SRL a mai cumpărat 2,4 ha contra sumei de 7,5 milioane euro.
În septembrie 2005, SN Pasteur a solicitat Primăriei Sectorului 6 reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren cu care ar fi fost împroprietărit în anul 1928; SN Institutul Pasteur nu a putut proba legalitatea solicitării.
Un membru al Comisiei de fond funciar a refuzat să semneze documentaţia, deoarece terenurile se aflau în sectorul 5, cu excepţia Solei A 79, în suprafaţă de 1,17 ha.

SN Institutul Pasteur a primit titlu de proprietate pentru 19 ha, în anul 2007.
Patronul SC Steen Consulting, Eugen Stănculescu, declară că ar fi achitat 23 milioane de euro.
OBS: Stănescu a declarat presei că „ în anul 2000, anul privatizării, SN Institutul Pasteur nu avea niciun teren.
În anul 2008, MAN a acţionat în judecată Institutul Pasteur, la Judecătoria Sector 6.
Steen Consulting a făcut plângere la DNA. S-a dat NUP
Agenţia Domeniilor Statului - există informaţii potrivit cărora instanţa s-a pronunţat în favoarea ADS - ului, obligând SNI Pasteur să plătească o sumă aferentă contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni

Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000

Situaţia reală a terenului agricol care se afla în administrarea SN Institutului Naţional Pasteur SA este prezentată în Situaţia Fondului Funciar la data de 01.06.1993.
Se observă faptul că SN Institutului Naţional Pasteur SA exploata un teren agricol în suprafaţă totală de 572 ha, din care în Bucureşti o suprafaţă totală de 353 ha:

- Biobaza Boja = 336 ha
- Giuleşti = 17 ha

În Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000, sunt stipulate la Art. 7.7.3, următoarele : „Suprafaţa de 498,5 ha teren agricol, din care 481,5 ha teren arabil şi 17 ha păşune naturală, aflate în folosinţa SN Institutul Pasteur SA va face obiectul unui contract de concesiune, conform opţiunii Cumpărătorului, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi SN Institutul Pasteur SA prin negociere directă, conform prevederilor HG nr. 450/1999".

Obiectul Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000 l-a constituit terenul în suprafaţă de 449,08 ha, situat în localitatea Bulbucata, jud. Giurgiu, respectiv Prelungirea Ghencea, nr. 78, sector 6, Bucureşti.
Existenţa suprafeţei de 498,5 ha teren agricol deţinută de SN Institutul Pasteur SA este confirmată de Protocolul de predare - preluare încheiat cu ADS.

Se constată cu uşurinţă faptul că din suprafaţa de 498,5 ha teren agricol a fost concesionată suprafaţa totală de de 449,08 ha, MAI PUŢIN CU 49,42 HA.

Există un singur document de predare - preluare al terenurilor care a fost luat în consideraţie de către ADS : Procesul verbal de al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, prin care s-a predat suprafaţa de 53,28 ha teren arabil situat în Bucureşti, Biobaza Boja.
În temeiul Procesului verbal de predare - preluare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/21.11.2001. Până în prezent, nu au mai fost încheiate acte adiţionale la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000.

S-a solicitat diminuarea suprafeţei concesionată în baza Protocolului de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003 pentru o suprafaţă de 188.91 ha din care teren arabil 167,91 ha, pe teritoriul administrativ Bucureşti.
În baza protocolului amintit mai sus, a fost emis Titlul de proprietate nr. 68.401/05.02.2004 pentru suprafaţa de 107,91 ha pe teritoriul administrativ Bucureşti, în favoarea SNI Pasteur.

Observaţii:

1. Suprafaţa de teren arabil ce trebuia retrocedată era cu 36,12 ha mai mare decât cea existentă.
SNI Pasteur a solicitat, şi a obţinut, Comisiei locale Chiajna reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren situat în Bucureşti, fapt complet ilegal.
Luând în calcul o valoare minimă de 200 EURO/mp, rezultă un prejudiciu estimat minim de aproximativ 378 milioane EURO.
în Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000 nu apar următoarele suprafeţe :
Baloteşti = 5 ha
Domneşti = 13,3 ha,
suprafeţe care apar în Procesul Verbal de inventariere a terenurilor conform Ordinului MAAP nr. 150/10.04.2002 şi a Ordinului MAAP nr. 106710.04.2002.

Solicitări multiple pentru aceleaşi suprafeţe de teren

SN Institutul Pasteur SA a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de 547438,51 ha = 54,8 ha, din care:
-sector 6 = 190116,47 mp
-sector 5 = 357322,04 mp

Observaţii:

1 .Documentele datate înainte de 1945 se referă la terenuri situate în Giuleşti - Sârbi.
2. Potrivit Contractului de concesiune nr. 66/2000, în Giuleşti - Sârbi nu exista teren cu destinaţie agricolă, care putea constitui obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.
3. SN Institutul Pasteur SA a solicitat şi obţinut reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri cu destinaţie agricolă situate la Biobaza Boja, fiind emis Titlul de proprietate nr. 68401/05.02.2004, pentru o suprafaţă de 107,91 ha.

Acestea sunt doar câteva dintre ilegalitățile întâlnite la privatizarea Institutului Pasteur, De ajuns pentru anularea contractului și tragerea la răspundere a autorilor. Dar asta, într-un stat de drept. După cum veți vedea, în numerele viitoare, au fost mult mai multe. Poate că, până la urmă, autoritățile statului se vor sesiza. Și, dacă nu cerem prea mult, își vor face datoria.

În Nota MADR nr. 239539/07.06.2007 s-a dispus ADS-ului rezilierea Contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 60/2000.

ATAC a cerut oficial instituțiilor statului, clasei politice și reprezentanților Justiției să se aplece și asupra acestui caz, foarte grav, pentru respectarea statului de drept și pentru a demonstra că întradevăr există justiție independentă. Răspunsurile pe care le-am primit la veți regăsi în articolul următor.

 

foto: SursaZilei

 

EDITORIAL

A fost stabilită Noua Ordine Mondială: ce rămâne după întâlnire dintre Xi Jinping și Vladimir Putin

A fost stabilită Noua Ordine Mondială: ce rămâne după întâlnire dintre Xi Jinping și Vladimir Putin

A fost stabilită Noua Ordine Mondială: ce rămâne după întâlnire dintre Xi Jinping și Vladimir Putin  Întâlnirea dintre Xi Jinping și Vladimir Putin nu a lăsat nicio îndoială cu privire la angajamentul Beijingului de a-și dezvolta relația cu Moscova, în ciuda izolării crescânde a lui Put ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
20:17
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou