Best Dental

Înființați Comisia Chiajna și faceți publică ingineria Pasteur!

Ştefan Diaconu, 17 februarie 2014, Ora 00:01

  • print
  • |
infiintati-comisia-chiajna-si-faceti-publica-ingineria-pasteur-38138-1.jpg

În atenția Parlamentului României!

Parlamentul României a găsit de cuviință că este necesară o „Comisie Nana" care să afle dacă nu cumva familia președintelui a făcut vreun abuz în achiziționarea terenului din această zonă.

Pentru ca parlamentarii să nu mai fie acuzați că acest demers este unul politicianist, care excede atribuțiilor normale, poate că nu ar fi rău dacă o asemenea comisie ar fi creată și pentru dezvăluirea unor acțiuni care au adus statului român prejudicii financiare enorme, la care se adaugă, lucru deloc de neglijat, cele legate de imagine și de strategiile pe termen și lung din domeniile de importanță vitală pentru România.

Este vorba despre anchetarea unor scamatorii imobiliare care au dus, în final, la falimentul Institutului Pasteur și pentru a descoperi de ce voci avizate susțin că privatizarea acestuia a fost doar o afacere imobiliară.

Ancheta ar putea începe din zona Primăriei Chiajna şi Comisiei Judeţene de Fond Funciar Chiajna, care au dat lui Sorin Stănescu, patronul Pasteur, teren în București, în schimbul unui alt teren, care nici acesta nu se afla situat în Chiajna. Da, e o aberație. Și totuși, este adevărat. Cu toate acestea, organele abilitate ale statului nu numai că nu intervin, dar unele dintre ele au și participat la toată această nebunie. Mâine-poimâine, ne putem aștepta ca o primărie din Ilfov să ofere un județ al țării unui om de afaceri, pentru simplul fapt că bunicii acestuia a avut pământ în Africa.

Stopați jaful „legal"!

Privatizarea Institutului Pasteur a avut două componente fundamentale : Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000 şi Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, ultimul fiind încheiat, conform legilor de privatizare, în baza primului contract.
Prejudiciul produs statului român în urma încheierii frauduloase a celor două contracte sau ca urmare a încălcării grosolane a prevederilor contractuale înfăptuite în derularea lor este de peste 500 milioane euro.

În cazul Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000 un aport deosebit l-au avut angajaţi ai Agenţiei Domeniilor Statului, Primăriei Chiajna, ai Primăriei municipiului Bucureşti, sector 6, Prefecturii Ilfov respectiv Prefecturii Municipiului Bucureşti.

Aceşti angajaţi ai statului au acţionat la comanda patronului SC A&S Internaţional 2000 SRL, încălcând flagrant prevederile legale în eforturile lor vizând obţinerea de către Sorin Stănescu a unor câştiguri fabuloase cifrate la peste 500 milioane euro.

Vom exemplifica câteva din flagrantele încălcări ale prevederilor legale săvârşite în cazul Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000.
Conform Situaţiei Fondului Funciar la data de 01.06.1993S, SN Institutului Naţional Pasteur SA a exploatat un teren agricol în suprafaţă totală de 572 ha, din care în Bucureşti o suprafaţă totală de 353 ha:

- Biobaza Boja = 336 ha
- Giuleşti = 17 ha, categoria curţi - construcţii
- Bulbucata, judeţul Giurgiu = 219 ha

În Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000, sânt stipulate la ART. 7.7.3, următoarele : „Suprafaţa de 498,5 ha teren agricol, din care 481,5 ha teren arabil şi 17 ha păşune naturală, aflate în folosinţa SN Institutul Pasteur SA va face obiectul unui contract de concesiune, conform opţiunii Cumpărătorului, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi SN Institutul Pasteur SA prin negociere directă, conform prevederilor HG nr. 450/1999".

Se observă faptul că suprafaţa ce urma a fi concesionată era cu 73,5 ha mai mică, diferenţa reprezentând teren situat în Municipiul Bucureşti.
Obiectul Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000 l-a constituit terenul în suprafaţă de 449,08 ha, situat în localitatea Bulbucata, jud. Giurgiu respectiv Prelungirea Ghencea, nr. 78, sector 6, Bucureşti.

Existenţa suprafeţei de 498,5 ha teren agricol deţinută de SN Institutul Pasteur SA este confirmată de Protocolul de predare - preluare încheiat cu ADS. Se constată faptul că a fost concesionat mai puţin cu 49,42 ha de cât era prevăzut în Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000, terenul dispărut fiind situat în Bucureşti.

În Bucureşti, conform contractului de concesionare, terenul agricol era în suprafaţă de 239,21 ha, terenul fiind situat la Biobaza Boja, Str. Prelungirea Ghencea, sector VI. Se observă că faţă de terenul în suprafaţă de 353 ha aflat în administrarea Institutului Pasteur, situat în Bucureşti, a fost concesionată o suprafaţă de 239,21 ha, mai puţin cu 113,79 ha.

Terenuri care apar și dispar

Îl vom regăsi ulterior în timpul unor veritabile numere de prestidigitaţie realizate de magicianul Stănescu Sorin, având ca asistenţi angajaţi cu funcţii de răspundere ai statutului român. Astfel, prin adresa nr. 1565/25.04.2001, înregistrată la ADS - Cabinet Director General sub nr. 7037/25.04.2001 ( în aceeaşi zi ), SN Institutul Pasteur SA solicită reducerea suprafeţei concesionate cu terenul în suprafaţă de 50 ha, teren ce ar fi fost retrocedat unor persoane fizice îndreptăţite.

Adresa este semnată de către Sorin Stănescu, în calitate de Director General al SN Institutul Pasteur SA. Există un singur document de predare - preluare al terenurilor care a fost luat în consideraţie de către ADS: Procesul verbal de predare - preluare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, prin care s-a predat suprafaţa de 53,28 ha teren arabil situat în Bucureşti.

Magia este fascinantă, de natură să-l transforme pe David Copperfield într-un biet amator: după solicitarea formulată de Sorin Stănescu de a-i scădea suprafaţa în urma retrocedării, la 72 de zile este emis şi Procesul verbal de predare - preluare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, document în baza căruia s-a predat terenul.

Magia continuă şi în privinţa mărimii suprafeţei care ar fi fost predată:
- Stănescu Sorin solicită diminuarea suprafeţei contractului de concesiune cu 50 ha.
- Procesul verbal de predare - preluare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, în baza căruia s-a diminuat suprafaţa contractului prevede 53,28 ha.
- În Inventarierea terenurilor conform Ordinului comun MAAP nr. 266/19.07.2001 şi MAP nr. 482/25.07.2001, este menţionat terenul în suprafaţă de 50,15 ha retrocedat persoanelor fizice.

Suprafaţa de 53,28 ha este considerată ca făcând parte din parcela A183 având o suprafaţă iniţială de 108,31 ha; după încheierea Actului adiţional nr. 1/21.11.2001, din parcela respectivă trebuiau să mai rămână 108,31 ha - 53,28 ha = 55,03 ha.

Eforturile Directoarei Elena Rotaru depuse în cursul anilor 2010 şi 2011 de a da curs solicitărilor formulate de Sorin Stănescu de a diminua suprafaţa din contractul de concesiune prin încheierea Actului adiţional nr. 3 are la bază Protocolul de predare - preluare nr. 101012/07.10.2003, având ca obiect o suprafaţă de 188.91 ha, din care arabil 167,91 ha, teren situat pe teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti, Biobaza Boja, situată în Prelungirea Ghencea, sector 6.

Conform Actului adiţional din contractul de concesiune, suprafaţă totală era de 185,93 ha, din care teren arabil 131,79 ha.
Este de semnalat faptul că Sorin Stănescu, despre care am relatat în numerele trecute faptul că avea debite restante faţă de ADS în cazul altor contracte, în speţa de faţă achită o redevenţă în plus faţă de suprafaţa reală pe care susţine că o exploatează.
Din nou putem remarca o serie de numere de magie executate de maestrul Sorin Stănescu şi asistenţii săi, angajaţi ai ADS, Primăriei Chiajna, şi Comisiei judeţene de fond funciar Ilfov.

Astfel, deşi conform Actului adiţional nr. 1/21.11.2001 din contractul de concesiune, suprafaţa totală era de 185,93 ha, se solicită diminuarea suprafeţei din contract cu 188.91 ha, adică cu mai mult de 2,98 ha.

Actul adiţional din contractul de concesiune prevede teren arabil în suprafaţă de 131,79 ha dar magicienii solicită reducerea contractului cu terenul arabil în suprafaţă de 167,91 ha, adică mai mult cu 36,12 ha teren arabil. Am arătat că după încheierea Actului adiţional nr. 1 din data de 21.11.2001, din parcela A183 aferentă contractului de concesiune respectivă trebuiau să mai rămână după retrocedare 55,03 ha.
Dar magicienii dâmboviţeni fac un nou număr de magie demnă de cartea recordurilor: în situaţia de fond funciar aferentă Protocolului de predare - preluare nr. 101012/07.10.2003, întocmit doi ani mai târziu, parcela A183 apare având o suprafaţă de 108,31 ha.

De la Bolintin la Chiajna și înapoi la București

Să explicăm magia mai pe înţelesul neiniţiaţilor în această artă : în anul 2001, din parcela A 183 în suprafaţă de 108,31 ha pleacă 53,28 ha, rămânând 55,03 ha aferente contractului de concesiune: doi ani de zile mai târziu, cu ocazia încheierii Protocolului de predare - preluare nr. 101012/07.10.2003, suprafaţa parcelei A 183 redevine 108,31. Asta da magie!

Atât în Procesul verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001 cât şi Protocolul de predare - preluare nr. 101012/07.10.2003, apar, în calitate de persoane îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate, acţionari şi locatori de la SC Cilezio Ciorogârla SA.
Reamintim că acţionarii şi locatorii de la SC Cilezio Ciorogârla SA erau persoane fizice ce deţineau terenurile pentru care solicitau reconstituirea dreptului de proprietate la societatea respectivă.

Există suspiciunea că ei trebuiau să se adreseze în vederea reconstituirii dreptului de proprietate Comisiei locale Bolintin.

Din nou magicienii noştrii fac un număr de senzaţie: deşi terenurile pentru care solicită reconstituirea dreptului de proprietate se află pe teritoriul administrativ al Primăriei Bolintin, Primăria Chiajna le validează dreptul de proprietate nu în Bolintin sau Chiajna, ci în Bucureşti, exact pe suprafaţa aferentă contractului de concesiune încheiat cu Institutul Pasteur.

Deşi nu a deţinut teren pe teritoriul administrativ al Primăriei Chiajna, Comisia de fond funciar Chiajna validează dreptul de proprietate Institutului Pasteur, dar nu în Chiajna, ci tot în Bucureşti şi tot pe suprafaţa aferentă contractului de concesiune încheiat cu Institutul Pasteur, fiindu-i emis Titlu de Proprietate nr. 68.401 pentru suprafaţa de 107,91 ha.

Totodată, există numeroase inadvertenţe între suprafeţele aferente Contractului de concesiune nr. nr. 66/13.12.2000 şi suprafeţele din Protocolul de predare - preluare nr. 101012/07.10.2003, în baza căruia se solicită diminuarea contractului respectiv.

Incredibil, dar adevărat

Să recapitulăm. Aşa cum am mai arătat, în loc să aplice sancţiunile legale cu privire la aceste încălcări ale sarcinilor contractual şi prevederilor legale, Directoarea Direcţiei Executări Contracte, apărătoare devotată a intereselor SC A&S Internaţional 2000 SRL, a supus spre aprobare, în repetate rânduri, Actul adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000.

Prin încheierea actului adiţional se urmărea diminuarea suprafeţei din contract cu 188,91 ha teren cu destinaţie agricolă, situat în str. Prelungirea Ghencea, sector 6, Bucureşti, în baza Protocolului de predare - preluare nr. 108012/07.10.2003.

Cu privire la acest protocol de predare - preluare facem câteva observaţii:

1.Se solicita diminuarea suprafeţei contractului cu suprafaţa de 188.91 ha pe teritoriul administrativ Bucureşti, în condiţiile în care suprafaţa totală aferentă contractului era de 185,93 ha.

2.Situaţia terenurilor la nivel tarla - parcelă precum şi în ceea ce priveşte categoriile de folosinţă prezintă grave inadvertenţe.

3. Protocolul de predare - preluare a fost încheiat în baza următoarelor Hotărâri ale Comisiei Judeţene Ilfov la propunerea Comisiei locale

Chiajna:

a) Hotărârea Comisiei Judeţene Ilfov nr. 689/24.09.2003 care validează dreptul de proprietate pentru locatori şi acţionari de la SC Cilezo SA Ciorogârla, pentru o suprafaţă totală de 72 ha.

Acţionarii şi locatorii sunt persoane fizice al căror teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate era situat pe teritoriul SC Cilezo SA Ciorogârla, deci trebuia reconstituit dreptul de proprietate în aceeaşi localitate.

Există suspiciunea că asupra dreptului de proprietate al locatorilor şi acţionarilor de la SC Cilezo SA Ciorogârla avea dreptul să se pronunţe Comisia locală Ciorogârla şi nicidecum Comisia locală Chiajna.

b) Hotărârea Comisiei Judeţene Ilfov nr. 594/18.07.2003 prin care este înscris dreptul de proprietate al SN Institutul Pasteur SA pentru o suprafaţă de 107,91 ha.

Complet fraudulos: SN Institutul Pasteur SA nu a avut terenuri în proprietate pe teritoriul administrativ al localităţii Chiajna ; pe cale de consecinţă, Comisia locală Chiajna nu avea dreptul să reconstituie dreptul de proprietate pentru societatea în cauză.

Mai mult, Primăria Chiajna reconstituie dreptul de proprietate pentru SN Institutul Pasteur SA, deşi nu a deţinut teren în acea localitate, pe teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti.

În baza Protocolului de predare - preluare nr. 101012/07.10.2003 a fost emis pentru SN Institutul Pasteur SA, Titlul de Proprietate nr. 68401 din data de 05.02.2004 pentru o suprafaţă de 107,91 ha, teren situat în Bdul. Prelungirea Ghencea, sector VI, Bucureşti.

Prin încheierea ilegală a Actului adiţional nr. 3 la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, se urmărea nu numai ascunderea gravelor încălcări ale prevederilor contractuale stipulate în contractul respectiv, fapte soldate cu grave prejudicii cauzate statului român, dar şi trecerea în proprietatea SN Institutul Pasteur SA a suprafeţei de 107,91 ha, statul român fiind prejudiciat în acest fel cu peste 200 milioane euro.

Presa latră, Stănescu trece

Ca o pată de culoare, am găsit un fragment dintr-un material publicat cu ani în urmă. Semnatarii textului erau la fel de surprinși de ce se întâmpla. Nu se așteptau, în mod sigur, ca lucrurile să rămâna așa. Și totuși, se poate.

„În orice ţară civilizată, un institut care produce grosul produselor farmaceutice necesare medicinei veterinare autohtone este de interes naţional. La noi, Institutul „Pasteur", cel mai mare institut românesc de profil, s-a transformat în agenţie imobiliară în interesul unor samsari de terenuri. Cheia acestei schimbări a fost privatizarea institutului.

Pînă atunci, ca să aibă şi DNA ce face, vă prezentăm o anomalie imobiliară, un fel de mutant genetic produs de „Pasteur" în laboratorul propriu de făcut şmen. Prin titlul de proprietate numărul 68.401, din 05.02.2004, Prefectura Ilfov, după o solicitare a comunei Chiajna, a dat institutului un teren de 107 hectare situat în sectoarele 5 şi 6 ale Bucureştiului. Alo, DNA, v-aţi prins? Prefectura Ilfov, în numele comunei Chiajna, dă teren în sectoarele 5 şi 6, care ţin de alte primării şi de altă prefectură.

Teleportare de teren mai tare ca-n Star Trek! Situaţia nu e singulară. Aşa cum v-am spus în ediţiile trecute, Primăria sectorului 6 i-a dat în proprietate, tot Institutului „Pasteur", un teren din sectorul 5. În spatele acestei manevre cu terenuri stau bani mulţi. În cazul mutării din sectorul 5 în sectorul 6, caz care ulterior a ajuns în Justiţie, Institutul „Pasteur" şi Prefectura Bucureşti au de plătit peste 26 de milioane de euro firmei Sten Consulting, care a fost ţepuită de Institutul „Pasteur" cu acel teren.

În perioadă de criză, statul îşi permite să plătească despăgubiri de 26 de milioane de euro, plus salariile unor procurori care investighează cazul de vreo doi ani şi nu găsesc cine-i vinovatul. N-or avea actele buclucaşe, cu prefecţi şi primari care teleportează terenuri de la ei din comună în sectoarele Bucureştiului", scriau colegii noștri.

Ei bine, procurorii DNA n-au vrut nici până acum să găsească actele cu pricina.

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
19:41