Best Dental

Institutul Pasteur sub acoperirea serviciilor? Prejudiciu de peste 500 milioane de euro

Ştefan Diaconu, 29 septembrie 2014, Ora 00:01

  • print
  • |
institutul-pasteur-sub-acoperirea-serviciilor-prejudiciu-de-peste-500-milioane-de-euro3-43622-1.jpg

*Dacă tot este la modă în aceste zile povestea acoperiţilor, lansăm o firească întrebare: Institutul Pasteur este o societate comercială aflată sub acoperirea serviciilor de informaţii? * Bursa zvonurilor - Institutul Pasteur sub acoperirea serviciilor? Prejudiciu de peste 500 milioane de euro

Serviciile de informaţii au, conform legislaţiei în vigoare, dreptul de a deţine şi controla societăţi comerciale, având drept scop obţinerea de venituri proprii pentru desfăşurarea activităţii acestora, cât şi pentru finanţarea anumitor operaţiuni speciale, banii proveniţi în urma derulări acestor afaceri urmând a intra în conturile speciale ale serviciilor pentru finanţarea şi continuarea activităţii. Să fie oare adevărată informaţia care circulă la bursa zvonurilor cu privire la privatizarea şi falimentarea Institutului Pasteur - că a fost un plan al serviciilor?

Sau este o intoxicare lansată de adevăraţii vinovaţi, drept sperietoare pentru autorităţile competente şi nu numai, care ar trebui de urgenţă să verifice aceste grave nereguli începând cu momentul privatizării până în prezent?

Tot bursa zvonurilor zice că în laboratoarele - care au mai rămas - se fac nişte cercetări ciudate care încalcă flagrant toate tratatele internaţionale cu privire la acestea. Dacă aceste informaţii sunt reale, lucrurile sunt de-o gravitate ieşită din comun, fapt pentru care România ar avea de plătit şi suportat consecinţe incomensurabile în momentul în care aceste lucruri vor ieşi la lumină. Dar pentru România va fi prea târziu.

Doar aşa se poate explica de ce autorităţile competente, sesizate în repetate rânduri, nu au luat niciun fel de măsuri, deşi prejudiciul cauzat statului se ridică la peste 500 milioane de euro la nivelul anului 2007. Pentru cei care nu cunosc, facem o scurtă trecere în revistă a momentelor şi metodelor prin care s-a ajuns la un asemenea prejudiciu fără ca cineva să intervină. Mură în gură pentru competenţii cinstiţi care vor să îşi facă treaba.

Am arătat în numerele trecute faptul că, timp de luni de zile, ziarul nostru a publicat articole în care a dezvăluit unul din cele mai mari tunuri date bugetului de stat al României înfăptuit odată cu privatizarea Societăţii Naţionale Institutul Pasteur SA.

Am demonstrat că privatizarea Societăţii Naţionale Institutul Pasteur SA s-a produs cu încălcarea flagrantă a legilor ţării, fapt ce a provocat Statului Român un prejudiciu în valoare de aproximativ 500 milioane de euro.

Ne-am manifestat consternarea referitor la faptul că autorii "ingineriei financiare Pasteur" sunt nu numai bine, mersi, în libertate, fără să-i deranjeze cineva, dar, unii, probabil pentru "meritele lor deosebite" ocupă în continuare funcţii de conducere în instituţiile statului sau desfăşoară afaceri profitabile, deşi într-un caz mult mai subţire - privatizarea ICA - făptaşii au primit ani grei de închisoare.

În pofida faptului că am prezentat intens cazul S N Institutul Pasteur SA în paginile ziarului nostru, mai mult, am sesizat numeroase instituţii ale statului cu privire la gravele încălcări ale legii soldate cu un grav prejudiciu adus Statului Român, singura reacţie de până acum a autorităţilor competente a fost ...tăcerea.

Faptul este cu atât mai surprinzător ţinând seama că în ultima perioadă de timp, instituţiile abilitate ale statului au obţinut succese notabile în lupta cu cei care încălcând legile au adus prejudicii grave statului român.

Mai grav este faptul că privatizarea S N Institutul Pasteur SA - veritabilă gaură neagră a bugetului de stat - produce în continuare prejudicii statului român, Agenţia Domeniilor Statului, instituţia obligată să monitorizeze desfăşurarea în condiţii legale a contractului, neluând până în prezent măsurile care se impuneau în vederea stopării fenomenului.

Vom continua seria întrebărilor adresate Agenţiei Domeniilor Statului referitoare la situaţia actuală a contractului de privatizare privind S N Institutul Pasteur SA, întrebări la care până în prezent răspunsul respectivei instituţii a fost ...tăcere, nu înainte de a reaminti câteva date despre privatizarea S N Institutul Pasteur SA.

În data de 30.10.2000, a fost încheiat între Ministerul Agriculturii și Alimentației și SC A&S International 2000 SRL, Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 60, în vederea privatizării S N Institutul Pasteur SA.

Obiectul Contractului îl constituia privatizarea Societăţii Naționale Institutul Pasteur București SA, societate care avea un capital social de 24.051.000 mii lei, împărțit într-un număr de 240.509 acțiuni, în valoare nominală de 100.000 lei.

La licitaţie a participat o singură societate - SC A&S Internaţional 2000 SRL - societatea participând de una singură și la alte trei licitaţii (organizate de Agenţia Domeniilor Statului).

O societate lovită în plin de noroc, dacă ţinem seama că la licitaţia respectivă de vânzare - cumpărare de acţiuni nu avea dreptul legal de a participa deoarece avea datorii la Agenţia Domeniilor Statului. Curat noroc!

Nu ne miră în aceste condiţii că norocul s-a ţinut scai de SC A&S Internaţional 2000 SRL: părţile au convenit că preţul unei acțiuni să fie de 62.400 ROL (de şase ori mai mic decât valoarea propusă de Ministerul Agriculturii înaintea licitaţiei), cumpărătorul plătind în total suma de 15.007.761.600 ROL. Suma urma să fie plătită în mai multe tranşe, până la data de 30.10.2003.

Conform contractului de vânzare - cumpărare acţiuni, SN Pasteur avea în administrare o suprafață de teren de incintă în mărime de 889.659,87 mp, cu următoarea configuraţie:

- Prelungirea Ghencea nr. 78, Sector 6, București = 433.000 mp
- Sediul central din Calea Giulești nr. 333, Sector 6 București = 328.000 mp
- Biobaza Bulbucata, jud.Giurgiu = 107.000 mp
- Sucursala Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 91 - 93, = 9.000 mp
- Sucursala Brașov, Str. Stejarului nr. 8 = 14.975 mp
- Sucursala Constanța, Bdul. Mamaia, nr. 304 = 7700mp.

Dacă facem totalul suprafeţelor aferente fiecărei suprafețe, rezultă o suprafaţă totală de 899675 mp. O simplă operaţie de aritmetică a fost transformată de magicienii care au întocmit contractul într-o magie de zile mari: cumpărătorul acţiunilor, SC A&S Internaţional 2000 SRL, a primit gratuit o suprafaţă de 10015,13 ha, teren situat în mari oraşe ale ţării.

Facem menţiunea că magicienii au mai făcut un număr de mare virtuozitate: au omis să treacă în Contract două sucursale - Iaşi şi Craiova.
Dar numeroasele şi binefăcătoarele (pentru SC A&S Internaţional 2000 SRL) numere de virtuozitate realizate de magicienii ce au întocmit Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000 respectiv Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000 aferent primului contract merită un număr special al ziarului nostru.

Pentru suprafețele menţionate mai sus, cumpărătorul avea obligaţia de a obţine Certificate de Atestare ale Dreptului de Proprietate, în conformitate cu HG 834/1991: în echivalent cu valoarea terenului, statul român urma să dobândească acţiuni la Societatea Naţională Institutul Pasteur Bucureşti.

La data de 28.01.2007, s-a încheiat Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 02/28.01.2007, urmarea obţinerii următoarelor Certificate de Atestare ale Dreptului de Proprietate:

-M 07 nr. 3040, din data de 16.11.2004 în suprafaţă de 32.698,3 mp, teren situat în Calea Giuleşti nr. 248, Sector 6
- M 07 nr. 3035, din data de 15.10.2004 în suprafaţă de 433.005,29 mp teren situat în Prelungirea Ghencea, nr. 414, Sector 6
- M 07 nr. 3124/04.08.2006, în suprafaţă de 295.298,91 mp, teren situat în Calea Giuleşti, nr. 333

Facem observaţia ca terenul în suprafaţă de 32.698,3 mp, care face obiectul Certificatului M 07 nr 3040, se află situat pe Calea Giuleşti, nr. 248, el nefăcând parte din Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 60/30.10.2000. O altă magie!

O alta observaţie se referă la termenul extrem de lung care a trecut de la încheierea primului contract de vânzare - cumpărare de acţiuni si obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, adică aproximativ 7 ani. Legea 137/2002 prevedea obligativitatea obţinerii acestor certificate în aproximativ trei luni de la intrarea în vigoare a respectivei legi.

în acest fel, Statul Român a fost lipsit un timp îndelungat de dreptul de a avea la dispoziţie suma reprezentând contravaloarea terenurilor respective.

Facem totodată menţiunea că au fost obţinute certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru o suprafaţă de 761.002,50 mp, dintr - un total de 889.659,87 mp ( mult mai puţin decât suprafaţa reală ) cât reprezenta terenul de incintă aferent Contractului de vânzare / cumpărare acţiuni nr. 60/30.10.2000, Statul Român fiind prejudiciat în acest mod de sume extrem de importante.

În baza prevederilor contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr.60/30.10.2000, SC A&S international 2000 SRL avea drept de preempţiune la cumpărarea de acţiuni.

Condiţia de a participa la licitaţie era ca societatea în cauza sa nu aibă datorii către Agenţia Domeniilor Statului, condiţie pe care A&S International 2000 NU o îndeplinea la data respectivă, deci pe cale de consecinţă A&S International 2000 SRL NU putea participa la licitaţie.
Subliniem faptul ca pentru terenul în suprafaţă de 761.002,50 mp, teren situat în Municipiul Bucureşti, s-a obţinut suma de 17.344.570 RON, adică mai putin de 10 RON pe mp, adică aproximativ 2 EURO pe mp, preţ aferent anului 2007.

Cu 1 mp se vindea în zona respectivă şi la momentul respectiv cu aproximativ 200 EURO/mp, rezultă un prejudiciu cauzat numai de respectivul contract de vânzare - cumpărare de acţiuni de peste 150 milioane de EURO.

Existenta debitului datorat de către A%S International 2000 SRL la data organizării licitaţiei este demonstrata de numeroase documente:

- Documente emise de către diferite compartimente din ADS
- Hotărâri de instanţă
- Note de control întocmite de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii respectiv Agenţiei Domeniilor Statului

Cu privire la Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/28.01.2007, Direcţia Generala de Inspecţii Tehnice si Control din cadrul Ministerului Agriculturii a întocmit Nota de control nr. 239356/07.06.2007, prin care s-a dispus ADS - ului, rezilierea contractului respectiv.
în pofida faptului ca existenţa debitului era evidentă, reprezentanţii ADS - ului nu au aplicat prevederile legale care impuneau eliminarea SC A&S International 2000 SRL de la licitaţie şi pe cale de consecinţă rezilierea Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/28.01.2007.
Dimpotrivă, prin metode dolosive - fals şi uz de fals - au eludat prevederile legale.

De altfel, însuşi patronul SC A&S International 2000 SRL, dl. Sorin Paul Stănescu a declarat în mod fals, ca societatea respectiva nu înregistrează datorii către ADS.

Referitor la cele prezentate mai sus, formulăm Agenţiei Domeniilor Statului următoarele întrebări ( unele au fost prezentate şi în numerele trecute ale ziarului dar răspunsul respectivei instituţii a fost... tăcere ):

1. Aveţi cunoştinţă de Sentinţa Civilă nr. 3028/13.04.2010, pronunţată de Judecătoria sector 6, rămasă definitivă şi irevocabilă în data de 11.03.2011?

2. Agenţia Domeniilor Statului a preluat terenul în suprafaţă de 107,91 ha, situat pe teritoriul administrativ Bucureşti, teren ce a constituit obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004?

3. Dacă terenul nu a fost preluat, care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse în vederea preluării terenului?

4. În cazul în care terenul în cauză nu a fost preluat, care este întinderea prejudiciului cauzat de nepreluarea terenului?

5. Având în vedere că Procesul verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001 a fost încheiat în condiţii similare de încălcare flagrantă a legii, care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse în vederea anulării respectivului document?

6. Care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse referitor la terenul în suprafaţă de 81 ha ce face obiectul Protocolului de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003 şi nu face obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004?

7. Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000 cuprinde şi suprafaţa de 188,91 ha, situată în Bucureşti?

8. În caz afirmativ, cum explicaţi realizarea unor lucrări agricole pe un teren plin de construcţii?

9. Normele Agenţiei Domeniilor Statului prevăd obligativitate verificării pe teren efectuarea acestor lucrări?

10. Cum explicaţi menţinerea în vigoare a Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000, în condiţiile în care o mare parte din suprafaţa contractului este plină de construcţii?

11. Care sunt măsurile preconizate a fi luate de către Agenţia Domeniilor Statului în vederea intrării în legalitate?

12. Ce măsuri intenţionează să ia Agenţiei Domeniilor Statului în vederea rezilierii Contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/28.01.2007, măsură dispusă de Ministerului Agriculturii prin Nota de control nr. 239356/07.06.2007 ?

13. Care este valoareaprejudiciului provocat Agenţiei Domeniilor Statului prin încheierea Contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/28.01.2007?

14. Care este valoarea prejudiciului cauzat Agenţiei Domeniilor Statului prin încheierea cu întârziere a Contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/28.01.2007?

15. Care sunt măsurile preconizate a fi luate în vederea recuperării prejudiciului menţionat mai sus?

16. Care sunt măsurile preconizate a fi luate de către Agenţia Domeniilor Statului în vederea obligării SN Institutul Pasteur SA de a obţine Certificate de atestare a dreptului de proprietate şi pentru următoarele suprafeţe de teren:
- suprafaţa de 128657,37 mp, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa de 889.659,87 mp menţionată explicit în contract şi suprafaţa de 761.002,50 mp, pentru care a fost obţinut Certificate de atestare a dreptului de proprietate
- suprafaţa de 32.698,3 mp, care face obiectul Certificatului M 07 nr 3040, teren ce se află situat pe Calea Giuleşti, nr. 248, el nefăcând parte din Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 60/30.10.2000
- suprafaţa de 10015,13 ha, rezultată din suprafaţa totală rezultată din însumarea suprafeţelor aferente sucursalelor menţionate în contract şi suprafaţa menţionată explicit în contract pentru care trebuiau obţinute
Certificate de atestare a dreptului de proprietate
- suprafeţele de teren aferente sucursalelor Iaşi şi Craiova, care au fost omise din contract

17. Care este valoarea prejudiciului cauzat Agenţiei Domeniilor Statului prin faptul că SN Institutul Pasteur SA nu a obţinut Certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile de mai sus?

18. Care sunt măsurile preconizate a fi luate în vederea recuperării prejudiciului menţionat mai sus?

 

 

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
23:32