Best Dental

Rechizitoriu la adresa mafiei imobiliaro-politice: Dosarul Pasteur

Mălina Andrei, 3 august 2015, Ora 12:17

  • print
  • |
rechizitoriu-la-adresa-mafiei-imobiliaro-politice-dosarul-pasteur-46647-1.jpg

De-a lungul timpului, ATAC a cerut, în mod oficial, instituțiilor statului român, un răspuns privind lipsa totală de reacție și tăcerea groasă care înconjoară privatizarea dubioasă a perlei cercetării românești - Institutul Pasteur.

Deși ancheta noastră demonstrează clar că legea a fost încălcată flagrant, în mod repetat, autoritățile competente evită să dea vreun răspuns, sub orice formă. Este evident că toată lumea se teme ca de la o simplă reacție se poate porni tăvălugul care va duce la aflarea adevărului. Se teme Puterea de acest adevăr? S-a dat un ordin de undeva, de "sus", să se îngroape cât mai adânc acest dosar? Probabil. Uneori, însă, vocea opiniei publice este mai puternică decât interesele politicienilor. De aceea, vom continua cu rezumatul unui caz flagrant, dat "tabu": Afacerea Pasteur.

Vorbim despre un adevărat simbol românesc, privatizat pe mai nimic, în beneficiul unui om de afaceri care este, după cum s-a văzut în anii ce au urmat acestei privatizări, un „expert" în afacerile cu statul român. Doar că „statul român" este doar o sintagmă. Statul român reprezintă, până la urmă, oameni, în carne și oase. Oameni care, în unele cazuri, încalcă toate legile, pentru a se îmbogăți peste noapte. Iar privatizarea Institutului Pasteur este, așa cum vă vom demonstra, în continuare, un astfel de caz.

În data de 30.10.2000, a fost incheiat intre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si SC A&S International 2000 SRL, Contractul de vînzare cumpărare de acțiuni nr. 60, în vederea privatizării S N Institutul Pasteur SA.
În baza contractului de privatizare, în data de 13.12.2000, a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, având ca obiect o suprafaţa totală de de 449,08 ha teren agricol, din care în Bucureşti - Prelungirea Ghencea, sector 6 - se afla o suprafaţă de 239,21 ha teren agricol.

Obiectul Contractului îl constituia privatizarea Societăţii Naţionale Institutul Pasteur Bucureşti SA, societate care avea un capital social de 24.051.000 mii lei, împărţit într un număr de 240.509 acţiuni, în valoare nominală de 100.000 lei.

Conform contractului, SNI Pasteur avea în administrare o suprafaţă de teren de incintă în mărime de 889.659,87 mp, cu următoarea configuraţie:

-Prelungirea Ghencea nr. 78, Sector 6, Bucureşti = 433.000 mp;
- Sediul central din Calea Giuleşti nr. 333, Sector 6 Bucureşti = 328.000 mp;
- Biobaza Bulbucata, jud.Giurgiu = 107.000 mp;
- Sucursala Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 91 - 93, = 9.000 mp;
- Sucursala Braşov, Str. Stejarului nr. 8 = 14.975 mp;
- Sucursala Constanța, Bdul. Mamaia, nr. 304 = 7700mp.

Pentru suprafețele menţionate mai sus, cumpărătorul avea obligaţia de a obţine Certificate de Atestare ale Dreptului de Proprietate, în conformitate cu HG 834/1991: în echivalent cu valoarea terenului, statul român urma să dobândească acţiuni la Societatea Naţională Institutul Pasteur Bucureşti.

Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni prevedea de asemenea faptul că suprafaţa de 498,5 ha teren agricol, din care 461,5 ha teren arabil respectiv 17 ha păşune, suprafaţă aflată în folosinţa SN Institutul Pasteur SA, va face obiectul unui contract de concesiune.

La data de 28.01.2007 s-a încheiat Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 02/28.01.2007 - ANEXA 2, ca urmare a obţinerii următoarelor Certificate de Atestare ale Dreptului de Proprietate:

-M 07 nr. 3040 - ANEXA 3, din data de 16.11.2004 în suprafaţă de 32.698,3 mp, teren situat în Calea Giuleşti nr. 248, Sector 6;
- M 07 nr. 3035 - ANEXA 4, din data de 15.10.2004 în suprafaţă de 433.005,29 mp, teren situate în Prelungirea Ghencea, nr. 414, Sector 6;
- M 07 nr. 3124/04.08.2006 - ANEXA 5, în suprafaţă de 295.298,91 mp, teren situat în Calea Giuleşti, nr. 333.

Facem observaţia că terenul în suprafaţa de 32.698,3 mp, care face obiectul Certificatului M 07 nr 3040, se află situat pe Calea Giuleşti, nr. 248, el NEfăcând parte din Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 60/30.10.2000.

O altă observaţie se referă la termenul extrem de lung care a trecut de la încheierea primului contract de vânzare - cumpărare de acţiuni şi obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, adică aproximativ 7 ani.

În acest fel, statul român a fost lipsit un timp îndelungat de dreptul de a avea la dispoziţie suma reprezentând contravaloarea terenurilor respective.

La acea dată, capitalul social al SNI Pasteur era de 17.344.570 RON, împărţit în 1.734.457 acţiuni, în valoare nominală de 10 RON.
Urmare a obţinerii certificatelor de proprietate, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ADS nr. 23/22.11.2006, s-a stabilit metoda de vânzare a pachetului de acţiuni:

- negociere directă pentru beneficiarii dreptului de preferinţă;
- licitaţie cu strigare pentru cazul în care nu are loc varianta de mai sus.

În baza prevederilor contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr.60/30.10.2000, A&S internaţional 2000 SRL avea drept de preemţiune la cumpărarea de acţiuni.

Condiţia de a participa la licitaţie era ca societatea în cauză să nu aibă datorii către Agenţia Domeniilor Statului, condiţie pe care A&S Internaţional 2000 NU o îndeplinea la data respective - ANEXA 6, deci pe cale de consecinţă A&S Internaţional 2000 SRL NU putea participa la licitaţie.

Conform Contractului de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/08.01.2007 - ANEXA 7, cumpărătorul a cumpărat 230.458 acţiuni, reprezentând 13,287045% din acţiuni, în valoare totală de 2.304.580 RON.
La art. 4.1 din Contract, se arată că părţile au convenit că preţul unei acţiuni să fie de 31 RON, cumpărătorul plătind în total suma de 7.144.198 RON.

Subliniem faptul că pentru terenul în suprafaţa de 761.002,50 mp, teren situat în Municipiul Bucureşti, s-a obţinut suma de 17.344.570 RON, adică mai puţin de 10 RON pe mp, adică aproximativ 2 EURO pe mp, preţ aferent anului 2007.

Existenta debitului datorat de către A&S Internaţional 2000 SRL la data organizării licitaţiei este demonstrată de:

-Documente emise de către diferite compartimente din ADS;
- Hotărâri de instanţă;
- Note de control întocmite de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii;

Nota nr. 170062/13.07.2011, întocmită de către Serviciul Control şi Antifraudă

Debitul menţionat mai sus a constituit obiectul unui litigiu între ADS şi A&S Internaţional 2000 SRL, prin Sentinţa Arbitrală nr. 4 pronunţată de către Curtea de arbitraj în Dosar nr. 98/2005 stabilindu -se întinderea debitului.

Prin Decizia pronunţată în data de 26.03.2009 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosar nr. 1358/2/2008, Sentinţa Arbitrală nr. 4/17.01.2008, a rămas definitivă şi irevocabilă.

Nota de Informare nr. 170062/13.07.2011- ANEXA 12, întocmită de către Serviciul Control şi Antifraudă din ADS a stabilit de asemenea existența debitului stabilit în baza Contractului de arendă nr. 275/2002.

Prin adresa nr. 170062/13.08.2011 - Anexa 9, Nota menţionată mai sus a fost transmisă Direcţiei Naţionale Anticorupţie în vederea efectuării de verificări pentru constatarea unor eventuale fapte de natura penală.

Cu privire la Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/28.01.2007, Direcţia Generală de Inspecţii Tehnice şi Control din cadrul Ministerului Agriculturii a întocmit Nota de control nr. 239356/07.06.2007 - ANEXA 13, prin care s-a dispus ADS - ului REZILIEREA contractului respectiv.

În pofida faptului că existenţa debitului era evidentă, reprezentanţii ADS - ului nu au aplicat prevederile legale care impuneau eliminarea A&S Internaţional 2000 SRL de la licitaţie şi pe cale de consecinţă rezilierea Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 02/28.01.2007.

Dimpotrivă, reprezentanții ADS au făcut jocul lui Sorin Stănescu, împotriva legii.

(va urma)

 

 

 

EDITORIAL

Autoritățile iar au tras pe nas lupta anti-drog

Autoritățile iar au tras pe nas lupta anti-drog

  Săptămâna asta am stat din nou și am numărat nenorocirile. Ne-am uimit, ne-am întristat, am empatizat, ne-am îndurerat, am compătimit, ne-am indignat, ne-am revoltat (asta mai mult în sinea noastră) şi... cam atât. Autoritățile iar au tras pe nas lupta anti-drog. Din păcate, sunt absolut convins că şi ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
11:59
BREAKING NEWS:

„Atac la persoană” atacă din nou