Best Dental

Scoateți de la ”secret” Dosarul Pasteur

Ziarul Atac, 1 septembrie 2014, Ora 00:01

  • print
  • |
scoateti-de-la-secret-dosarul-pasteur-42921-1.jpg

ATAC a cerut, în mod oficial, instituțiilor statului român, un răspuns privind lipsa totală de reacție și tăcerea groasă care înconjoară privatizarea dubioasă a perlei cercetării românești - Institutul Pasteur.

Deși ancheta noastră demonstrează clar că legea a fost încălcată flagrant, în mod repetat, autoritățile competente evită să dea vreun răspuns, sub orice formă. Este evident că toată lumea se teme că de la o simplă reacție se poate porni tăvălugul care va duce la aflarea adevărului. Se teme Puterea de acest adevăr? S-a dat un ordin de undeva, de "sus", să se îngroape cât mai adânc acest dosar? Probabil. Uneori, însă, vocea opiniei publice este mai puternică decât interesele politicienilor. De aceea, vom continua cu rezumatul unui caz flagrant, dat "tabu": Afacerea Pasteur.

Spălarea de bani

Au fost vândute terenuri la un preţ mult subevaluat unor apropiaţi, care în scurt timp l-au vândut, cu sume mult mai mari.
Curată negociere pentru îmbunătăţirea ofertei Ministerului Agriculturii : faţă de valoarea din ofertă, de 95.882.280.000 RON. s-a acceptat valoarea finală de 15.007.761.600 RON, adică de 6,4 ori mai puţin.

La data respectivă, suma reprezenta aproximativ 675.000 dolari dolari.

Nota respectivă este semnată în dublă calitate de membru al Comisiei de privatizare şi de Director General al Direcţiei Generale Privatizare Patrimoniu din Ministerului Agriculturii de către Cristiana Gyemant.

Ce a păţit Cristina Gyemant ? A fost angajată la SN Institutul Naţional Pasteur SA de Sorin Stănescu, fiind împuternicită, în anul 2002, să reprezinte societatea în discuţiile cu ADS pentru ... încheierea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000.
Un alt slujbaş al statului, care s-a remarcat pentru prestaţia strălucită avută în echipa lui Sorin Stănescu este administratorul SN Institutului Naţional Pasteur SA, Constantin Ştirbu.

Astfel, în diferitele situaţii economico - financiare prezentate cu ocazia privatizării Institutului Pasteur şi purtând semnătura respectivului administrator, apare evidenţiat un plus de aproximativ 15 miliarde RON.

Faptul este recunoscut chiar de către Sorin Stănescu, în Oferta financiară nr. 4, finală, irevocabilă şi definitivă făcută cu ocazia procesului de privatizare al Institutului Pasteur.

Documentele respective nu-l împiedică pe administratorul Constantin Ştirbu să declare pe propria răspundere că ,,la data de 27.06.2000, totalul datoriilor Societăţii Naţionale Institutul Pasteur SA către terţi era de 219.677.084.514 lei".

Facem precizarea că în conformitate cu balanţa de la data de 31.05.2000, valoarea absolută a datoriilor era de 174.147.341.000 RON.
Pentru a reflecta adevărata realitate, era necesar ca în respectiva declaraţie să fie menţionată şi valoarea activului, care era la data de 31.05.2000 în sumă de 189159394000 RON.

Activul net al Institutului Pasteur la data de 31.05.2000 înregistra suma de 15.012.053.000 RON, mai mare decât suma pe care trebuia s-o plătească Sorin Stănescu, în calitate de acţionar al SC A&S International 2000 SRL, într-o perioadă de trei ani.

Falsificarea realității

Pentru a sublinia falsificarea datelor economico - financiare ale Institutului Pasteur în cadrul procedurii de privatizare de către administratorul societăţii, Constantin Ştirbu, cităm din Raportul de gestiune pe perioada ianuarie - decembrie 1999:

- venituri totale - 105.631.324.000 RON
- cheltuieli totale - 113.352.694.000 RON

Rezultatele de mai sus, soldate cu o pierdere netă de 9.946.783.000 RON, au fost obţinute în condiţiile în care Institutul Pasteur a realizat în anul 1999 investiţii în valoare de 36.964.755.000 RON.

Facem observaţia că valoarea investiţiilor realizate de Institutul Pasteur în anul 1999 a fost de aproape 2,5 ori mai mare decât suma cu care SC A&S International 2000 SRL şi-a adjudecat pachetul de acţiuni la data de 30.10.2000. Ce sancţiuni a suferit administratorul Constantin Ştirbu? A fost menţinut de către Sorin Stănescu în postul de administrator al Societăţii Naţionale Institutul Pasteur SA.

Despre calităţile manageriale ale administratorului Constantin Ştirbu vorbeşte de la sine faptul că SN Institutului Naţional Pasteur SA a solicitat intrarea în insolvenţă, iar unităţile de cercetare şi producţie sunt adevărate ruine.

Slujbaşii statului care jucau în echipa lui Sorin Stănescu nu s-au mărginit la subevaluarea patrimoniului Institutului Pasteur, ci s-au ocupat de favorizarea societăţii acestuia şi cu ocazia întocmirii Contractului de vânzare - cumpărare nr. 60/30.10.2000.

Astfel, din cele 8 sucursale existente în patrimoniul SN Institutului Naţional Pasteur SA situate în localităţile ( Arad, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Bucureşti şi Bulbucata - judeţ Giurgiu ) doar 6 sunt evidenţiate în contractul de vânzare - cumpărare acţiuni, două dintre le ( Craiova şi Iaşi ) dispărând pur şi simplu.

Favorizarea lui Sorin Stănescu de către angajaţii statului nu s-a oprit aici : suprafaţa stabilită pentru obţinerea Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate a fost din nou diminuată, ea fiind stabilită la 889.659,87 mp, adică aproape 90 ha.

Diminuarea suprafeţei pentru care trebuiau obţinute Certificate de atestare ale dreptului de proprietate are o motivaţie simplă : funcţie de valoarea terenului de incintă se majora capitalul social al Institutului Pasteur, ADS-ul redevenind acţionar, cu un număr de acţiuni proporţional cu valoarea terenului.

Procedura prevedea ca ADS să organizeze licitaţie în vederea punerii în vânzare a acţiunilor deţinute, SC A&S International 2000 SRL având drept de preemţiune. Deci, cu cât suprafaţa era mai mult diminuată, cu atât SC A&S International 2000 SRL plătea mai puţin.

Jolly-joker

Prejudicierea flagrantă a statului român prin încheierea frauduloasă a Contractului de vânzare cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000 poartă semnătura aceleiaşi Cristiana Gyemant, în dublă calitate de membru al Comisiei de negociere şi Director General al Direcţiei Generale Privatizare Patrimoniu.

Favorizarea lui Sorin Stănescu a fost răsplătită prompt răsplătită, Cristiana Gyemant fiind angajată la societăţile acestuia, şi mandatată deseori să-l reprezinte în relaţia cu instituţiile statului român.

În conformitate cu legile de privatizare, în baza contractului de vânzare - cumpărare acţiuni a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000. Din cele prezentate anterior nu cred că vă miră faptul că angajaţii statului i-au dat din nou o mână de ajutor, evident dezinteresaţi, lui Sorin Stănescu.

Suprafaţa contractului de concesiune a suferit diminuări succesive, astfel încât mari suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă situate în Bucureşti şi aflate în administrarea Institutului Pasteur nu au fost evidenţiate în contract, ele rămânând practic, în mod gratuit, la dispoziţia lui Sorin Stănescu.

Astfel, dacă iniţial în Bucureşti, Institutul Pasteur deţinea o suprafaţă totală de 336 ha, în Contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000 se menţionează de către angajaţii Ministerului Agriculturii că se va concesiona în Bucureşti o suprafaţă mai mică cu 73,5 ha.

Dar nici măcar această suprafaţă n-a fost stipulată în Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, angajaţii ADS favorizând şi ei societatea patronată de Sorin Stănescu. Astfel, dacă în Contractul de vânzare - cumpărare acţiuni nr. 60/30.10.2000 era stipulată obligativitatea concesionării în Bucureşti a suprafeţei de 262,5 ha, în Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000 este concesionată suprafaţa de 213,8 ha, mai mică cu 48,7 ha.

Se observă că, într-un efort comun demn de o cauză mai bună, angajaţi din Ministerul Agriculturii şi ADS au reuşit să-i ofere gratuit lui Sorin Stănescu o suprafaţă totală de 122,2 ha, situată în Bucureşti, Bul. Prelungirea Ghencea, sector 6.

Ţinând seama că Sorin Stănescu a vândut în aceea zonă terenuri cu peste 200 EURO, reiese un prejudiciu produs statului român de peste 250 milioane EURO.

Ce s-a întâmplat cu aceşti angajaţi ai statului ce au produs un prejudiciu uriaş?

Absolut nimic ! Este drept că unul dintre aceştia a fost aspru sancţionat : o perioadă de timp a ocupat postul de Preşedinte al Comitetului de privatizare şi concesionare instituit la nivelul ADS - ului.

Asta da sancţiune!

Luând în consideraţie că şi terenul de incintă aferent Contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni nr. 60/30.10.2000 pentru care trebuia obţinute certificate de atestare ale dreptului de proprietate a fost diminuat cu aproximativ 30 ha, reiese că Sorin Stănescu a primit aproximativ 150 ha teren situat în Bucureşti.

Numai prin metoda diminuării suprafeţelor de teren aferente contractelor de vânzare - cumpărare acţiuni respectiv concesionare, statul român a fost prejudiciat cu peste 300 milioane EURO.

Din păcate, aşa cum vom arăta în numerele viitoare, alţi angajaţi ai statului au continuat să-l favorizeze pe Sorin Stănescu, producând bugetului de stat prejudicii de sute milioane EURO.

(va urma)

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
00:00