Best Dental

TOTUL E NUMAI TĂCERE (1)

Ştefan Diaconu, 15 septembrie 2014, Ora 00:01

  • print
  • |
totul-e-numai-tacere-1-43292-1.jpg

Prejudiciul adus statului român se ridică la peste 500 milioane de euro. De peste 8 ori mai mare decât prejudiciul produs în cazul privatizării ICA.

De luni de zile, ziarul nostru a publicat diferite aspecte legate de o afacere uriaşă (pentru cei care au iniţiat-o, nu pentru statul român), care prin proporţiile ei pun în umbră cazuri mult mai mediatizate.

Astfel, în cazul privatizării ICA, soldată cu un prejudiciu stabilit de instanţă la 60 milioane de EURO, reacţia autorităţilor a fost nu numai promptă dar şi extrem de prezentă şi sonoră în mass media.

În cazul prezentat de noi - privatizarea Societăţii Naţionale Institutul Pasteur SA, am prezentat grave încălcări ale prevederilor legale săvârşite de către funcţionari ai Statului Român cu scopul favorizării SC A&S International 2000 SRL.

Am demonstrat faptul că prejudiciul creat Statului Român se situează la fabuloasa sumă de aproximativ 500 milioane de EURO, sumă de peste 8 ori mai mare decât prejudiciul produs în cazul privatizării ICA.

Dacă în cazul ICA făptaşii au fost judecaţi, primind ani grei de închisoare, vinovaţii de producerea unei uriaşe pagube Statului Român în urma privatizării Societăţii Naţionale Institutul Pasteur SA, sunt nu numai bine mersi în libertate, fără să-i deranjeze cineva, dar, unii, probabil pentru ,,meritele lor deosebite", ocupă şi funcţii de conducere în instituţiile statului sau desfăşoară afaceri profitabile în continuare.

În pofida faptului că am prezentat intens cazul S. N. Institutul Pasteur SA în paginile ziarului nostru, mai mult, am sesizat numeroase instituţii ale statului cu privire la gravele încălcări ale legii săvârşite soldate cu un grav prejudiciu adus Statului Român, singura reacţie de până acum a autorităţilor competente a fost...o tăcere deplină.

Faptul este cu atât mai surprinzător, cu cât în ultima perioadă de timp instituţiile abilitate au avut o activitate remarcabilă în situaţii mult mai ,,uşoare" în ce priveşte gravitatea faptelor săvârşite sau dimensiunea prejudiciului cauzat.

Mai grav este faptul că acest caz, veritabilă gaură neagră a bugetului de stat, produce în continuare prejudicii, iar Agenţia Domeniilor Statului, instituţia care are ca obligaţie monitorizarea desfăşurării în condiţii legale a contractului, păstrează o tăcere deplină.

Având în vedere acest fapt, vom adresa Agenţiei Domeniilor Statului un set de întrebări referitoare la situaţia actuală a contractului de privatizare, nu înainte de a face scurte precizări privind privatizarea S N Institutul Pasteur SA.

În data de 30.10.2000, a fost încheiat între Ministerul Agriculturii si Alimentaţiei și SC A&S International 2000 SRL Contractul de vânzare cumpărare de acţiuni nr. 60, în vederea privatizării S N Institutul Pasteur SA.

Conform contractului de privatizare, S N Institutul Pasteur SA avea teren de incintă în suprafaţă de aproape 90 ha (în realitate mai mare), din care în Bucureşti aproximativ 65 ha, 10,7 ha în Bulbucata (judeţ Giurgiu), restul teren situat în mari municipii, inclusiv Constanţa.

În baza contractului de privatizare, în data de 13.12.2000, a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, având ca obiect o suprafaţa totală de de 449,08 ha teren agricol (aproape 50 de ha, situate în Bucureşti au dispărut de la data încheierii contractului de privatizare până la data încheierii contractului de concesiune).

Conform Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000, în Bucureşti au fost concesionate 239,21 ha teren cu destinaţie agricolă.
În baza Procesului verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, s-a predat suprafaţa de 53,28 ha teren arabil situat în Bucureşti, Prelungirea Ghencea.

În temeiul Procesului verbal de predare - preluare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/21.11.2001.
În data de 07.10.2003, a fost întocmit Protocolului de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003, având ca obiect o suprafaţă de 188.91 ha din care teren arabil 167,91 ha, pe teritoriul administrativ Bucureşti.

În baza protocolului amintit mai sus, a fost emis Titlul de proprietate nr. 68.401/05.02.2004 pentru suprafaţa de 107,91 ha pe teritoriul administrativ Bucureşti, având ca titular SN Institutul Pasteur SA.

Datorită unor grave inadvertenţe de evidenţă cadastrală, nu a putut fi diminuată suprafaţa Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000.
Am prezentat în numerele trecute ale ziarului gravele încălcări ale prevederilor legale care au fost săvârşite cu ocazia încheierii documentelor de predare - preluare amintite mai sus.

Având în vedere gravele încălcări ale legii, Primăria comunei Chiajna a solicitat anularea Titlului de proprietate nr. 68.401/05.02.2004, pentru suprafaţa de 107,91 ha situată pe teritoriul administrativ Bucureşti, având ca titular SN Institutul Pasteur SA.

Cauza a constituit obiectul Dosarului nr. 1560/303/2008, soluţionat prin Sentinţa Civilă nr. 3028/13.04.2010, pronunţată de Judecătoria Sector 6, rămasă definitivă şi irevocabilă în data de 11.03.2011.

Sentinţa a constat nulitatea absolută a Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impunea ca Agenţia Domeniilor Statului să preia terenul în suprafaţă 107,91 ha, situat pe teritoriul administrativ Bucureşti, teren ce a constituit obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004.

Referitor la cele prezentate mai sus, formulăm Agenţiei Domeniilor Statului următoarele întrebări:

1. Aveţi cunoştinţă de Sentinţa Civilă nr. 3028/13.04.2010, pronunţată de Judecătoria sector 6, rămasă definitivă şi irevocabilă în data de 11.03.2011?

2. Agenţia Domeniilor Statului a preluat terenul în suprafaţă de 107,91 ha, situat pe teritoriul administrativ Bucureşti, teren ce a constituit obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004?

3. Dacă terenul nu a fost preluat, care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse în vederea preluării terenului?

4. În cazul în care terenul în cauză nu a fost preluat, care este întinderea prejudiciului cauzat de nepreluarea terenului?

5. Având în vedere că Procesul verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001 a fost încheiat în condiţii similare de încălcare flagrantă a legii, care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse în vederea anulării respectivului document?

6. Care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse referitor la terenul în suprafaţă de 81 ha ce face obiectul Protocolului de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003 şi nu face obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004?


PS: Adresa Biobazei Constanţa = Bdul. Mamaia, nr. 404; suprafaţa = 7700 mp.

 

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
18:48