Best Dental

TOTUL E NUMAI TĂCERE (2)

Constantin Georgescu, 22 septembrie 2014, Ora 00:00

  • print
  • |
totul-e-numai-tacere-2-43461-1.jpg

Am arătat în numărul trecut faptul că timp de luni de zile, ziarul nostru a publicat articole în care a dezvăluit o afacere uriaşă prin care statul român a înregistrat una din cele mai mari pagube din istoria postdecembristă.

Am demonstrat că privatizarea Societăţii Naţionale Institutul Pasteur SA, s-a produs cu încălcarea flagrantă a legilor ţării, fapt ce a provocat Statului Român un prejudiciu în valoare de aproximativ 500 milioane de euro.

Am subliniat faptul că într-un caz mult mai subţire - privatizarea ICA - făptaşii au fost judecaţi, primind ani grei de închisoare, în cazul privatizării Societăţii Naţionale Institutul Pasteur SA, făptaşii sunt nu numai bine mersi în libertate, fără să-i deranjeze cineva, dar, unii, probabil pentru ,, meritele lor deosebite " ocupă în continuare funcţii de conducere în instituţiile statului sau desfăşoară afaceri profitabile.
În pofida faptului că am prezentat intens cazul S N Institutul Pasteur SA în paginile ziarului nostru, mai mult, am sesizat numeroase instituţii ale statului cu privire la gravele încălcări ale legii săvârşite, soldate cu un grav prejudiciu adus Statului Român, singura reacţie de până acum a autorităţilor competente a fost... tăcere.

Faptul este cu atât mai surprinzător ţinând seama că în ultima perioadă de timp, instituţiile abilitate ale statului au obţinut succese notabile în lupta dusă cu cei care care încălcând legile statului au adus prejudicii grave statului român.

Mai grav este faptul că privatizarea S N Institutul Pasteur SA - veritabilă gaură neagră a bugetului de stat - produce în continuare prejudicii statului român, Agenţia Domeniilor Statului, instituţia obligată să monitorizeze desfăşurarea în condiţii legale a contractului, neluând până în prezent măsurile care impuneau în vederea stopării fenomenului.

Vom continua seria întrebărilor adresate Agenţiei Domeniilor Statului referitoare la situaţia actuală a contractului de privatizare privind S N Institutul Pasteur SA, întrebări la care până în prezent răspunsul respectivei instituţii a fost ...tăcere, nu înainte de a reaminti câteva date despre privatizarea S N Institutul Pasteur SA.

În data de 30.10.2000, a fost incheiat intre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si SC A&S International 2000 SRL, Contractul de vinzare cumparare de actiuni nr. 60, în vederea privatizării S N Institutul Pasteur SA.

În baza contractului de privatizare, în data de 13.12.2000, a fost încheiat Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, având ca obiect o suprafaţa totală de de 449,08 ha teren agricol, din care în Bucureşti - Prelungirea Ghencea, sector 6 - se afla o suprafaţă de 239,21 ha teren agricol.

Reamintim faptul că de la data încheierii contractului de privatizare până la data încheierii contractului de privatizare - aproximativ o lună şi jumătate - au dispărut din evidenţele cadastrale aproximativ 50 de ha, situate în Bucureşti.

În baza Procesului verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, încheiat cu încălcarea legii, Agenţia Domeniilor Statului a predat Comisiei locale Chiajna ( ! ) un teren agricol în suprafaţă de 53,28 ha, teren agricol situat în Bucureşti, Prelungirea Ghencea.
În temeiul Procesului verbal de predare - preluare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001, a fost încheiat Actul adiţional nr. 1/21.11.2001, prin care suprafaţa aferentă Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000 a fost diminuată cu 53,28 ha.

În data de 07.10.2003, a fost întocmit Protocolul de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003, având ca obiect o suprafaţă de 188.91 ha din care teren arabil 167,91 ha, situată pe teritoriul administrativ al municipiului Bucureşti.

În baza protocolului amintit mai sus, a fost emis Titlul de proprietate nr. 68.401/05.02.2004 pentru suprafaţa de 107,91 ha pe teritoriul administrativ Bucureşti, având ca titular SN Institutul Pasteur SA.

Având în vedere existenţa Protocolului de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003, se impunea ca Agenţia Domeniilor Statului să încheie un act adiţional la Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, prin care să fie scăzută suprafaţa predată Comisiei locale Chiajna (!), adică 188,91 ha, teren situat în Bucureşti, Prelungirea Ghencea, sector 6

Datorită unor grave inadvertenţe de evidenţă cadastrală, nu a putut fi diminuată suprafaţa Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000, astfel că SN Institutul Pasteur SA plăteşte începând cu data de 07.10.2003 şi până în prezent - timp de 11 ani - o redevenţă necuvenită pentru o suprafaţă de 188,91 ha.

Motivele pentru care o societate comercială acceptă să plătească timp de 11 ani o redevenţă necuvenită, fără a întreprinde demersuri în vederea reglementării situaţiei sunt lesne de înţeles.

Mai grav este faptul că timp de 11 ani sunt consemnate situaţii false privind derularea contractului de concesiune.
Astfel, Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000 prevede, sub sancţiunea rezilierii, următoarele obligaţii:

1.să exploateze optim terenul agricol potrivit destinaţiei
2.să efectueze lucrări de exploatare şi întreţinere a solului
3.să realizeze un program de erbicidare şi combatere a bolilor şi dăunătorilor
4 să realizeze un program de irigare a culturilor
5 să efectueze lucrări de scarificare
6.să aplice amendamente pentru refacerea PH - ul solului
7.să solicite acordul Agenţiei Domeniilor Statului în vederea schimbării categoriei de folosinţă a terenului
8. să întreţină drumurile de exploatare, etc.

Facem observaţia că suprafaţa de 188,91 ha, situată în Bucureşti, Prelungirea Ghencea, sector 6, face parte din Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000, pe terenul respectiv fiind ridicate blocuri, vile şi alte construcţii.
Ne întrebăm : cum putea fi consemnată executarea de lucrări agricole pe un teren plin de construcţii?
Subliniem că nerealizarea acelor lucrări agricole conducea la rezilierea Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000 şi preluarea terenului de către Agenţia Domeniilor Statului.

Dar să nu fim nedrepţi : obligaţia de a întreţine drumurile de exploatare a fost îndeplinită cu brio de concesionar . Astfel, în frenezia ridicării diverselor construcţii, au fost realizate numeroase străzi ce brăzdează terenul pe care se raportează obţinerea unor strălucite recolte agricole.
Am prezentat în numerele trecute ale ziarului, gravele încălcări ale prevederilor legale care au fost săvârşite cu ocazia încheierii documentelor de predare - preluare amintite mai sus.

Având în vedere gravele încălcări ale legii, Primăria comunei Chiajna a solicitat anularea Titlul de proprietate nr. 68.401/05.02.2004, pentru suprafaţa de 107,91 ha situată pe teritoriul administrativ Bucureşti, având ca titular SN Institutul Pasteur SA.

Cauza a constituit obiectul Dosarului nr. 1560/303/2008, soluţionat prin Sentinţa Civilă nr. 3028/13.04.2010, pronunţată de Judecătoria sector 6, rămasă definitivă şi irevocabilă în data de 11.03.2011.

Sentinţa a constat nulitatea absolută a Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004.
Având în vedere cele prezentate mai sus, se impunea ca Agenţia Domeniilor Statului să preia terenul în suprafaţă 107,91 ha, situat pe teritoriul administrativ Bucureşti, teren ce a constituit obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004.
Referitor la cele prezentate mai sus, formulăm Agenţiei Domeniilor Statului următoarele întrebări ( unele au fost prezentate şi în numărul trecut al ziarului dar răspunsul respective instituţii a fost... tăcere):

1. Aveţi cunoştinţă de Sentinţa Civilă nr. 3028/13.04.2010, pronunţată de Judecătoria sector 6, rămasă definitivă şi irevocabilă în data de 11.03.2011?

2. Agenţia Domeniilor Statului a preluat terenul în suprafaţă de 107,91 ha, situat pe teritoriul administrativ Bucureşti, teren ce a constituit obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004?

3. Dacă terenul nu a fost preluat, care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse în vederea preluării terenului?

4. În cazul în care terenul în cauză nu a fost preluat, care este întinderea prejudiciului cauzat de nepreluarea terenului?

5. Având în vedere că Procesul verbal de predare al terenurilor nr. 27431/06.07.2001 a fost încheiat în condiţii similare de încălcare flagrantă a legii, care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse în vederea anulării respectivului document?

6. Care sunt demersurile preconizate a fi întreprinse referitor la terenul în suprafaţă de 81 ha ce face obiectul Protocolului de predare - preluare al terenurilor nr. 108012/07.10.2003 şi nu face obiectul Titlului de Proprietate nr. 68.401/05.02.2004?

7. Contractul de concesiune nr. 66/13.12.2000 cuprinde şi suprafaţa de 188,91 ha, situată în Bucureşti?

8. În caz afirmativ, cum explicaţi realizarea unor lucrări agricole pe un teren plin de construcţii?

9. Normele Agenţiei Domeniilor Statului prevăd obligativitate verificării efectuării acestor lucrări la faţa locului ?

10. Cum explicaţi menţinerea în vigoare a Contractului de concesiune nr. 66/13.12.2000, în condiţiile în care o mare parte din suprafaţa contractului este plină de construcţii ?

11. Care sunt măsurile preconizate a fi luate de către Agenţia Domeniilor Statului în vederea intrării în legalitate ?

 

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
07:33