Best Dental

Salariații APIA Mehedinți fac acuzații incredibile

Constantin Georgescu, 7 iulie 2014, Ora 00:01

  • print
  • |
salariatii-apia-mehedinti-fac-acuzatii-incredibile-41547-1.jpg

Județul Mehedinți se confruntă, în ultima vreme, cu scandaluri din ce în ce mai dese, care creează opiniei publice senzația de stat în stat, sat fără câini, controlat discreționar de o gașcă întrunită pe criterii politice și atât.

După celebrul caz Duicu, ce a dus la decapitarea a două instituții, Consiliul Județean și Poliția Mehedinți au urmat scandaluri în care au fost implicați anumiți magistrați din acest județ.

Acum pare să fie rândul Centrului Judeţean Mehedinţi al Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
Într-o scrisoare primită pe adresa redacției și „semnată" de un grup de angajați ai instituției se fac acuzații deosebit de grave la adresa directorului executiv al APIA Mehedinți, Mihaela Loredana Gherasimescu. Dacă doar jumătate dintre cele sesizate sunt reale, ne aflăm în fața unui nou cutremur politic mehedințean. De aceea, pentru a nu fi acuzați de o interpretare incorectă a acestor acuzații, vom publica, în integralitate, scrisoarea primită pe adresa redacției. Și vom cere autorităților competente să declanșeze urgent o anchetă pentru verificarea celor semnalate.

„Domnule Redactor șef

Cunoscând amplele dvs. eforturi privind anchetele jurnalistice și multitudinea demersurilor pe care le-ați întreprins de-a lungul timpului pe lângă autorităţile îndrituite ale statului român să constate, cerceteze și să aplice măsuri punitive tuturor celor care au făcut un sport de echipă din a încălca în mod deliberat orice norme etice, reguli și regulamente sau chiar legile statului și societății postdecembriste, ne îndreptăm speranțele către cea de-a patra putere a proaspetei noastre democraţii, pentru a condamna abuzurile unui grup instituţional și deopotrivă infracţional constituit la nivelul Centrului Judeţean Mehedinţi al Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură și pentru mediatizarea pe această cale a problemelor deosebit de grave cu care noi ne confruntăm zilnic în activitatea pe care o desfăşurăm.

Suntem un grup de funcţionari onești, dar deopotrivă intrigați și revoltaţi, care ne desfăşurăm activitatea încă de la înfiinţarea acestei instituţii (Legea 1/2004) și care de-a lungul timpului am fost coordonaţi în activitatea funcţionărească de tot felul de șefi de institute, în speţă directori executivi și executivi adjuncți, diferiţi din punct de vedere al caracterului sau manierei de conducere și care s-au abătut mai mult sau mai puţin de la norme, dar nu de la bunul simţ.

Însă, începând cu jumătatea anului 2013, la conducerea instituţiei a fost impusă printr-un concurs trucat de mai marii politicii și administraţiei locale actuale, dar și cu largă implicare a președintelui ANFP la data aceea, pentru a fi numită mai apoi imediat în funcţia publică de director executiv dna. Mihaela Loredana Gherasimescu, o persoană extrem de tânără, fără niciun fel de experienţă administrativă, de conducere, ori managerială și în egală măsură fără o educație superioară instituţională sau profesională adecvată domeniului de referinţă în care accede, însă, cu foarte mult tupeu. În acest fel și pentru aceste motive nici până în prezent, după mai bine de un an calendaristic de vechime în această unitate, dânsa nu cunoaște prea bine scopul general și obiectul de activitate specific al instituţiei, formulat prin legea de înfiinţare și funcţionare, dar mai ales problemele curente ale fiecărei structuri din cadrul unităţii, relaţiile de serviciu și funcţionale care se stabilesc în mod firesc și natural în derularea activităţii curente, normale, derulată zilnic în interiorul instituţiei. Probabil din același motiv, zilnic, dânsa este doar în trecere pe la sediul instituţiei, programul de activitate fiindu-i cuprins în intervalul 09.30 - 14.30.

Aproape concomitent cu preluarea acestei funcţii, sub sprijinul și atenta protecţie a terţelor conexiuni politice centrale, locale sau de altă natură, noua directoare și-a creat un sistem propriu de control și monitorizare permanentă a oponenţilor politici (într-o primă fază) și ulterior a tuturor celor care aveau o opinie profesională sau mai apoi împotriva tuturor celor mai vechi dintre cei vechi, care în opinia dânsei și a camarilei trebuiau urgent îndepărtaţi pe orice cale.

Sub aceste auspicii a început și mai continuă și în prezent un întreg „război" de uzură cu toţi salariaţii unităţii (atât funcţionari de conducere cât mai ales de execuție), concretizat prin abuzuri de drept, administrative și manageriale îndreptate înspre eliberarea din proprie iniţiativă, sau forţaţi de comisiile de disciplină, a posturilor de către diferite persoane angajate în funcţie cheie pe care nu a reușit încă să și le acapareze. Printre persoanele care în decurs de un an au cedat (probabil nervos) au fost cei aflați în preajma vârstei de pensionare care, sub rezerva penalizării calculului cuantumului pensiei, s-au grăbit să-şi întocmească dosarele de pensionare și să scape de presiunile permanente la care erau supuși zilnic.

Toate posturile vacante eliberate, fie prin pensionare, fie prin alte modalităţi în decursul unui an calendaristic au fost blocate de doamna director (ca potenţiale surse de bani) şi mai apoi prin maşinaţiuni la limita legii a dispus ocuparea lor NUMAI prin intermediul instituţiei transferului în interes de serviciu, sau din corpul de rezervă al funcţionarilor publici, sub oblăduirea şi cu aprobarea infractorului Benu Gheorghe Dorel, unul dintre susţinătorii săi.

Ceea ce nu cunoştea, însă, directorul general a fost tariful încasat de către doamna director executiv de la fiecare dintre beneficiarii acestor posturi care, de la caz la caz, varia undeva între 2500 şi 3000 euro per capita. Din acest motiv ea a fost de o intransigență uneori fără limite ori de câte ori cineva din cadrul instituţiei amintea de cerinţele legale privind scoaterea la concurs a respectivelor posturi şi prin aceasta recrutarea celor mai bune expertize profesionale.

La aceste abuzuri (profitabile, dealtfel) se adaugă o serie de alte excese de zel şi de însuşire de foloase necuvenite pe care şi le atribuie permanent, încă de la sosirea sa în unitate. Astfel, bunurile instituţiei sau orice alte mijloace materiale, patrimoniale sau financiare sunt la bunul plac al directorului executiv, al familiei sale şi a cel mult alte patru sau cinci persoane. Doamna director împreună cu întreaga sa familie se bucură de transportul permanent gratuit cu mijloacele de transport ale instituţiei (autoturisme de teren) atât în interiorul judeţului cât mai ales în jur - a se verifica cursele autoturismelor mai ales când persoana se află în concediu. În acelaşi mod discreţionar reziliază şi încheie alte contracte de servicii sau furnizare fără vreo motivație aparentă, ori de câte ori asta se traduce în sume consistente de bani, bineînţeles fără parcurgerea etapelor fireşti şi în egală măsură necesare privind licitarea acestor contracte conform celor legale, fără a oferi explicaţii pentru acţiunile sale nimănui.

Dimpotrivă, pentru facilitarea acestor acţiuni de furt deliberat, pentru motive aparent banale, a fost îndepărtat prin mutarea disciplinară fostul şef al serviciului economic din cadrul instituţiei care a fost mutat să-şi desfăşoare activitatea la o distanţă de peste 35 km de sediul instituţiei, acesta reprezentând un pericol pentru ea personal, pentru afacerile ei şi cele ale grupului infracţional constituit în acest scop de către doamna director executiv.

În scopul asigurării premiselor unor afaceri viitoare profitabile, doamna director executiv a procedat la aducerea prin detaşare a unui consilier juridic (de carieră) de la APIA aparat central în persoană dlui. Truşcă Vasile Iulian, a unei persoane specializate în personal resurse umane la biroul de profil, a unei alte persoane transferate din sfera domeniului vamal pentru care a creat de urgenţă o nouă structură organizatorică (centru local) a cărei coordonare i-a fost imediat atribuită fără temei, iar pentru ceilalţi câţiva şefi mai mici a folosit cu succes metoda ameninţărilor cu comisia de disciplină şi eliberarea din funcţia publică în cazul opoziţiei. Ulterior, prin mutări succesive sau ale posturilor prin organigramă a titularizat şi consilierul juridic amintit, răsplătind astfel prin trafic de influenţă serviciile acestuia de consiliere la limita legii.

Aşa cum s-a putut vedea şi în cazul altor anchete similare la nivelul A.P.I.A. deconspirate prin acţiuni sub acoperire sau direct prin acţiunile D.N.A. mobilul constituirii acestor grupuri infracţionale de presiune în interiorul instituţiei şi totodată a unor grupuri de interes este acela de a canaliza importante resurse financiare către iniţiatorii, membrii sau coordonatorii acestora. În acest scop, în scurt timp de la constituirea grupării şi relativa ei consolidare, au fost iniţiate şi primele măsuri de inventariere a potenţialelor „victime" din rândul fermierilor (cu suprafeţe mai mari) care beneficiaseră până atunci de importante sume de bani, urmare depunerii cererilor unice de plată la sediul centrului judeţean sau la oricare dintre filialele sale.

Pentru că nu toţi dintre aceştia au răspuns pozitiv la ameninţările formulate de grupul infracţional coordonat de doamna director executiv, s-au constituit două liste separate de fermieri care din acel moment au fost tratate separat: pentru cei care cotizau fără nicio obiecție a existat o permanentă preocupare pentru sprijin excesiv privind eliminarea oricăror inconveniente şi aprobarea la plată, iar pentru cea de-a doua parte a listei existând presiuni permanente asupra funcţionarilor responsabili de dosar şi mai ales asupra doamnei Avram Daniela, care îndeplineşte funcţia de conducere a serviciului de profil din cadrul instituţiei. Probabil din aceleaşi considerente doamna director executiv evită să semneze permanent acele documente care pot fi pe viitor „periculoase" pentru dânsa, presând directorul adjunct să semneze în locul acesteia, ori pe alte persoane care însă nu sunt abilitate oficial să procedeze astfel în condiţiile date.

Sub ameninţări repetate cu diverse forme de sancţionare, sub tirada de cuvinte grele (uneori chiar obscene) ale doamnei director executiv, şi permanenta presiune psihologică din partea grupului de represiune creat special în acest scop s-a reuşit şi continuă spolierea tuturor acelor fermieri care pentru un motiv sau altul nu au certitudinea exactităţii datelor din dosarele pe care le-au depus şi le depun la institute. Cel mai grav este însă faptul că prin camarila creată în jurul său şi prin grupul infracţional constituit se acţionează în sensul sustragerii şi distrugerii anumitor file cu documente de la dosarele fermierilor arhivate, pentru plăți din anii precedent, ori curente, pentru ca mai apoi, prin tot felul de sesizări anonime să se alarmeze şi să se pună în mişcare organele de cercetare abilitate ale statului care, solicitând aceste dosare, să creeze astfel artificial situaţii imposibile pentru funcţionarii responsabili de dosar (care nu mai au ce xeroxa din acel dosar) şi în acelaşi timp, mult mai important, constituirea unei situaţii incerte pentru fermierul care este vizat de control şi care în prealabil nu a răspuns solicitării de plată a „taxei de protecţie".

Prin aceste metode, paralel cu cele amiabile, sunt canalizate, spoliate, importante sume băneşti din conturile unor fermieri către membrii grupării mafiote din cadrul APIA Mehedinţi, către coordonatoarea acestei grupări, mai cu seamă în perioada de aprobare şi plată a avansurilor acordate pentru plăți directe, dar şi ulterior, prin plata finală acordată la puţin timp după avans.

Dacă adăugăm la aceste importante venituri ale grupării sumele, ori avantajele materiale, provenite din contractele noi încheiate, din ocuparea discreţionară a posturilor din structura instituţiei, comparativ cu sumele de bani pierdute în procese cu terţii, cheltuieli de judecată şi cheltuieli cu expert și expertize pe care instituţia este obligată să le plătească sau este executată silit, prin tergiversarea aplicării altor decizii judecătoreşti, putem contura imaginea dezastrului managerial şi administrativ, instituţional şi funcţional, pe care doamna director executiv, sprijinită de grupul organizat, îl gestionează abuziv şi în dispreţul legii la nivelul centrului judeţean APIA din Mehedinţi.

Noi, funcţionarii din cadrul APIA Mehedinţi, ne-am săturat de abuzurile conducerii, a grupului de represiune şi ne punem speranţa în ziarul dumneavoastră, un ziar onorabil de altfel, să demareze investigaţiile în timp util față cu cele semnalate de către noi, să le facă publice şi dacă este cazul chiar să sesizeze organele competente. Toate abuzurile şi suspiciunile confirmate anterior au fost aduse la cunoştinţa superiorilor noştri ierarhici, însă probabil datorită faptului că au fost anonime nu au fost luate în considerare şi deci nu s-a luat nicio măsură împotriva vinovaţilor.

Sperăm că dumneavoastră personal şi prin măsurile luate împreună cu colegii din departamentul ANCHETE veţi reuşi să deconspiraţi şi să stopaţi abuzurile din această instituţie".

 

 

 

EDITORIAL

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

„Hexi Pharma” nu e un caz ci un fenomen ce caracterizează România

Ce se întâmplă azi în România nu sunt accidente și nici întâmplări banale. Este efectul disoluției autorității publice, prin politizarea și, implicit, mediocrizarea profesională a administrației publice. O administrație infestată de sistemul clientelar, servil, controlată politic până la cel mai m ...

ziare

STIRI RECENTE

FACEBOOK

ARHIVA

NEWSLETTER

Introduceti emailul dvs. mai jos pentru a primi ultimele stiri de pe site-ul Ziarulatac.ro

A.B.A. ACCOUNTING
06:16